Tervetuloa Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n XXVII liittokokoukseen 8.–10.6.2018 Turkuun! Kokous järjestetään Turun Yliopiston tiloissa. Kokous avataan perjantaina 8.6.2018 klo 12.00.

Liittokokouksessa äänioikeutettuja ovat liiton piirijärjestöt, osastot ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt sääntöjen määräämällä tavalla seuraavasti:

 • Kukin piirijärjestö on oikeutettu lähettämään liittokokousta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivän jäsenmääränsä perusteella yhden (1) edustajan jokaista omaa ja osastojensa alkavaa kymmentä (10) jäsentä kohti.
 • Lisäksi kukin valtakunnallinen jäsenjärjestö yhden (1) edustajan jokaista alkavaa kymmentä (10) jäsentä kohti, kuitenkin enintään kymmenen (10) edustajaa, ja kukin osasto yhden edustajan. Jäsenjärjestön nimeämän edustajan on oltava edustamansa jäsenjärjestön tai siihen jäsenenä kuuluvan osaston jäsen.

Liittokokousedustajien valtakirjojen tulee olla perillä 18.5.2018 aikana liiton pääsihteerillä.

Liiton jäsenjärjestöt ja niiden henkilöjäsenet voivat tehdä muutosehdotuksia asiakirjoihin ja aloitteita liittokokouksen käsiteltäviksi. Näille säännöissä määritelty aikaraja on 8.4.2018 aikana.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, jotka löytyvät listattuna tämän kokouskutsun alta. 

Lisätietoja saa omalta piirijärjestöltä sekä liiton toimistolta.

Helsingissä 21.2.2018

Liittohallitus

Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Socialdemokratisk Ungdom rf

Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan seuraavat asiat:

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, pöytäkirjantarkastajat sekä muut mahdolliset virkailijat ja valiokunnat
 • kuullaan selostus kuluneelta liittokokouskaudelta, joka on varsinaisten liittokokouksien välinen aika
 • hyväksytään seuraavan liittokokouskauden toimintaa ja taloudenhoitoa ohjaava suunnitelma sekä tarvittavat muut poliittiset ohjelmat
 • päätetään liittomaksun suuruudesta
 • valitaan:
  • liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi
  • liittohallitukselle I ja II varapuheenjohtaja
  • liittohallituksen kahdeksan (8) muuta varsinaista ja järjestyksessä neljä (4) varajäsentä.
  • yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
  • yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 • esitetään liiton toimintakertomukset ja tilinpäätökset edellisen varsinaisen liittokokouksen jälkeen päättyneiltä tilikausilta, tilintarkastajien liiton edellä mainittujen tilikausien taloudesta ja hallinnosta antamat lausunnot
 • päätetään tilinpäätöksien vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
 • päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista