Maailmassa on käynnissä suurin kansanvaellus sitten toisen maailmansodan ja tämä heijastuu myös Suomeen. Viime kuukausina Suomi on vastaanottanut suuren määrän turvapaikanhakijoita jotka pakenevat sotaa ja terrorijärjestö ISIStä sekä pienempiä ääriryhmittymiä. Terroristijärjestö ISIS kasvattaa joukkojaan värväämällä nuoria mukaan ympäri Eurooppaa ja maailmaa.

Lahden Demarinuoret toteaa, että paras keino ennaltaehkäistä terroristijärjestön kasvua on panostaa sitä pakenevien integrointiin suomalaiseen kulttuuriin. Järjestö myös muistuttaa, että vaikka vastuu turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotouttamisesta on ensisijaisesti valtiolla, voi jokainen helpottaa sitä omalla toiminnallaan.

– Helppoja uhreja ISISin kaltaisen järjestön värvääjille ovat nimenomaan yhteiskunnasta syrjäytyneet nuoret. Syrjäytyminen ja rasismi luovat pesän radikalisoitumiselle, sanoo Lahden Demarinuorten jatkokaudelle valittu puheenjohtaja Sara Etola.

Järjestö korostaa, että jo pienillä ystävällisillä eleillä ja kohteliaisuudella saattaa olla suuri vaikutus yksilön kotoutumisessa. Mikäli turvapaikanhakijat ja pakolaiset kohtaavat rasismia, kuten huutelua, tönimistä, ilkeää kirjoittelua ja asuintilojen tuhoamista eivätkä pääse mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan, riski radikalisoitumiseen kasvaa.

– Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, ettei edesauta ISISin kasvua ja Pariisin terrori-iskujen uusiutumista omalla toiminnallaan. Rikollisia löytyy kaikkialta ja heidät pitää tuomita, mutta viattomia sivullisia ei saa rangaista muiden tekemisistä.

 

Lisätiedot

Sara Etola

Lahden Demarinuorten pj

sara.etola@gmail.com