KANNANOTTO
23.5.2014
Vapaa julkaistavaksi

Länsi-Suomen Demarinuoret moittivat Vesa Keskisen tapaa johtaa henkilöstöään pelolla ja uhkailulla. Keskinen lähestyi Veljekset Keskisen henkilöstöä kirjeellä, jossa mainitsi yrityksen tehneen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tappiota yli miljoona euroa, mutta ei halunnut avata tehtyä tulosta enempää, ja totesi henkilöstökulujen olevan liian suuret.

”Tuollaista tulosta ei tehdä pelkästään liian suurilla henkilöstökuluilla, ainakaan niin, että henkilöstöllä olisi siihen mahdollisuus vaikuttaa. Taustalla ovat yrityksen johtamiseen liittyvät ongelmat, joista vastuuta Keskinen pyrkii siirtämään henkilöstölle.” toteaa Länsi-Suomen Demarinuorten puheenjohtaja Milla Granlund.

Keskinen opastaa työntekijöitään miettimään, ketkä 20 ovat työyhteisön heikoin lenkki ja kannustamaan näitä entistä tehokkaampaan toimintaan. Hän myös pyytää lähettämään näiden henkilöiden nimet itselleen, jotta tietää kenen tulee lähteä, jos irtisanomistilanteeseen joudutaan.

”Keskinen siirtää vastuun henkilöstöjohtamisesta työntekijöille. Osaava esimies keskustelee henkilökuntansa kanssa ja tukee apua tarvitsevia. Jo laki määrää, että työnantajan on asetettava työntekijä hänelle soveltuvaan työhön. Suomessa päästään pikkuhiljaa eroon pelolla johtamisesta, mutta Keskinen haluaa palata harppauksella ajassa taaksepäin.” ihmettelee Granlund.

Kirjeessään Keskinen mainitsee kyläkaupan puitteiden, valikoiman ja hintojen sekä asiakaspalvelun olevan kunnossa. ”Tällainen henkilöstön keskeiseen eripuraan kannustaminen ei edesauta hyvää asiakaspalvelua. Keskinen kannustaa myymään enemmän, mutta samalla luo työpaikalle ilmapiiriä, jossa työtä ei ole helppo tehdä. On naiivia ajatella ettei huono työilmapiiri näkyisi asiakaspalvelussa ja sitä kautta myynnissä. Mikäli on niin, ettei pysty itse kantamaan esimiehen valtavaa vastuuta henkilöstöstä, rakentavasta johtamisesta ja valitettavasti toisinaan vastaan tulevista irtisanomisista, on syytä siirtää vastuu muualle; astua sivuun ja annettava työ jollekin, jonka hartiat ovat kyllin leveät sen kantamiseen. Keskisen johtamistapa on silkkaa pelkuruutta!” toteaa Granlund surullisena.

Länsi-Suomen Demarinuoret vaativat Keskistä pyytämään henkilöstöltään anteeksi ala-arvoista johtamistapaansa sekä toimia hyvän työilmapiirin rakentamiseksi ja tuen tarjoamiseksi yrityksessään sitä tarvitseville.

Lisätietoja

Milla Granlund
Puheenjohtaja
Länsi-Suomen Demarinuoret
+35840 3621 553
granlund.milla@gmail.com