Arvoisat Sosialidemokraattiset naiset, hyvät toverit.

Kiitos kutsusta tuoda teille Demarinuorten tervehdys.

Teidän jo yli 100 vuotta jatkunut työ naisten aseman parantamiseksi on nähtävissä tänään mm. yleisenä äänioikeutena.

Hyvät kuulijat!

Erityisesti naisten kokema seksuaalinen häirintä on ollut viime aikoina julkisuudessa. Asia on vakava, ja nostan hattua niille jotka uskaltavat avautua omista kokemuksistaan. Tässä yhteydessä kuulee puhuttavan siitä, ettei naisia enää uskalla lähestyä. Tämän miettiminen on turhaa, koska se mihinkä rajan vetää, on jokaisen oma valinta ja sitä tulee kunnioittaa.

Hyvät ystävät!

Mitä me Demarinuoret haluamme tehdä parantaaksemme sukupuolten välistä tasa-arvoa? Me haluamme perhevapaa-uudistuksen, me haluamme purkaa palkkasalaisuuden. Sukupuolten välisiin palkkaeroihin tulee puuttua useammalla eri tavalla. Perhevapaa-uudistus herättää tunteita, ja se on ihan ymmärrettävää. Koemme kuitenkin, että tasaisemmat vanhempainvapaiden kiintiöt tukevat naisten ura- ja palkkakehitystä, ja sitä kautta myös eläkkeitä. Näiden korjaamiseen tarvitaan myös naisvaltaisten alojen palkkoihin selviä korotuksia.

Hyvät toverit!

Demarinuoret haluaa kiittää teitä työstä puolueessa, politiikassa ja koko yhteiskunnassa. Naisten arvostus ja sukupuolten välinen tasa-arvo eivät ole vielä valmiita, ja työhön tarvitaan meitä kaikkia. Siispä, eespäin eespäin alta sorron yön. Me kuljemme tällä taistojen tiellä teidän rinnallanne. Kiitos.