Stefan Wallin ehdottaa perjantaina jättämässään budjettialoitteessa ammattiyhdistysten ja yrittäjien etujärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden rajoittamista 100€ omavastuuosuudella. Aloitetta perustellaan sillä, että se nostaisi verotuloja noin 75 miljoonalla eurolla.

Tarkemmassa pohdinnassa aloite paljastuu kuitenkin suorastaan järkyttävän epäoikeudenmukaiseksi, ja vaaralliseksi koko suomalaiselle työmarkkinakulttuurille. Aloite iskee nimenomaan pienituloisten järjestymisoikeuteen, niin työntekijöiden kuin pienyrittäjien osalta. Käytännössä aloite tekisi pienituloisten ay-jäsenmaksuista sekä pienyrittäjien etujärjestö-jäsenmaksuista kokonaan verovähennyskelvottomia, kun taas suurituloiset palkansaajat säilyttäisivät verovähennysoikeudestaan yli 75 %, ja suuret ja keskisuuret yritykset yli 95 %.

Läpi mennessään aloitteella tulisi olemaan kauaskantoisia seurauksia Suomen työmarkkinakulttuurille ja se tulisi eittämättä olemaan tuhoisa etenkin pienyrittäjien järjestäytymiselle. Ei voi kuin ihmetellä, miten yrittäjyyttä suureen ääneen ylistävän RKP:n ministerinä ja puheenjohtajana toiminut kansanedustaja voi esittää tällaista.

Aloitteen valtiolle tuomat tulot ovat myös kyseenalainen asia. Työnantajien ja työntekijöiden järjestäytymisasteen putoaminen vaikeuttaisi huomattavasti kiistojen sopimista paikallisella ja liittotasolla, ja tulisi lisäämään lakkojen, laittomien lakkojen ja työsulkujen määrää sekä helpottamaan kilpailua vääristävää työehtojen polkemista. Aloite jättäisi suuryritysten ja kovatuloisten palkansaajien oikeudet lähes ennalleen, mutta hyökkäisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien järjestäytymisoikeutta vastaan antaen epäoikeudenmukaisen kilpailuedun jo nyt vahvemmassa asemassa oleville.

Onkin erittäin vaikeaa ymmärtää, miksi kukaan ehdottaa tällaista. Lähinnä mahdollisena motiivina voisi pitää suomalaisen työmarkkinakulttuurin ja ay-liikkeen hajottamista, ja suuryritysten kilpailuaseman parantamista pienyrittäjiä vastaan.

Lassi Jääskeläinen
Kirjoittaja on Uudenmaan Demarinuorten hallituksen jäsen sekä sivutoiminen yrittäjä.