Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK käynnisti hiljattain kampanjan, jossa pyritään saamaan MV-lehden mainostajat vetäytymään. Kampanjaan liittyivät sittemmin kaikki muut poliittiset nuorisojärjestöt Perussuomalaisia nuoria lukuunottamatta, joskin hekin tuomitsivat MV-lehden toiminnan.

Kampanja on saanut osan mainostajista vetäytymään, ja onkin todennäköisesti tehnyt merkittävän loven MV-lehden mainostuloihin, joiden on arvioitu olevan tuhansia euroja kuukaudessa.

Mainostulojen päättyminen ei kuitenkaan tuhoa MV-lehteä, kuten monet ovat todenneet, vaikkakin se tulee merkittävästi haittaamaan sen toimintaa. Jotain muuta tarvitaankin, jotta MV-lehti saadaan kuriin.

Kerron kuitenkin ensin, miksi haluan tehdä lopun MV-lehdestä. Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen vastasi tähän mielestäni parhaiten. MV-lehti ei ole maahanmuuttokriittinen julkaisu, vaan se on puhtaasti ulkomaalaisvihamielinen. Termeistä (esim. matu, suvakkihuorat, matuterroristit, maahantunkeutujat), joita maahanmuuttajista ja maahanmuuton puolustajista käytetään MV-lehdessä, selviää viimeistään, mitä tarkoitusperää varten sivusto on olemassa.

MV-lehti onkin ongelma myös maahanmuuttokriittisen keskustelun kannalta, kuten Tynkkysen lausunto paljastaa. MV-lehden suosion myötä keskustelun taso on vajonnut niin alas, että asiallinen keskustelu maahanmuutosta on mahdotonta.

Tynkkynen ei kuitenkaan nähnyt mainosboikottia toimivana keinona MV-lehden lopettamiseksi. Tynkkynen onkin valitettavasti aivan oikeassa siinä, että toiminta jatkuu vielä mainostulojen laskettua.

Kuitenkin on olemassa keino, jolla MV-lehti saadaan vähintäänkin kuriin tai kokonaan lopetettua. MV-lehden toiminta nimittäin ei ole lain mukaista, vaan MV-lehti tehtailee rikoksia lähes uskomattomalla tahdilla. Rikokset ovat pääsääntöisesti kunnianloukkauksia, mutta monet artikkelit täyttävät myös selkeästi kiihoittamisen kansanryhmää vastaan kriteeristön, ja on mahdollista, että MV-lehdellä ei ole lainmukaista rahankeräyslupaa keräämiinsä lahjoituksiin. Vaikka MV-lehti toki toimii osittain Espanjasta käsin, tämä ei silti tee siitä kokonaan haavoittumatonta näiltä osin.

MV-lehti voikin jatkaa toimintaansa vain siksi, että julkisuuden henkilöt eivät imagotappion pelossa uskalla tehdä rikosilmoituksia kunnianloukkauksista, ja että poliisi ei ole oma-aloitteisesti lähtenyt tutkimaan MV-lehden juttuja niiltä osin, jotka täyttävät jonkun muun kuin asianomistajarikoksen (esim. kiihoittaminen kansanryhmää vastaan) kriteeristön.

Yleisesti ottaenkin MV-lehti on vain osa suurta ongelmaa. Käytännössä mikä tahansa on mahdollista suomalaisessa keskustelukulttuurissa, kun julkisuuden henkilöt eivät uskalla ilmoittaa heihin kohdistusvista kunnianloukkauksista. Samoin poliisi on varsin epäaktiivinen muiden kuin asianomistajarikosten osalta, ja monet tutkinnat joko päätetään resurssien puutteen vuoksi, tai niitä ei edes koskaan aloiteta tämän takia. Tämän vuoksi avointa vihapuhetta voidaan levittää joukkotiedotusvälineiden kautta, ja siitä on tullut avoin osa keskustelukulttuuria.

Tämän vuoksi, jotta edes saisimme MV-lehden jollain asteella kuriin ja saisimme edes hiukan korjattua suomalaista keskustelukulttuuria, on tavallisten kansalaisten ja julkisuuden henkilöiden aktivoiduttava. Tavalliset kansalaiset voivat vaikuttaa keskustelukulttuuriin tekemällä rikosilmoituksen toiminnasta, joka on muu kuin asianomistajarikos, ja julkisuuden henkilöt ilmoittamalla itseensä kohdistuvista törkeistä kunnianloukkauksista voisivat osaltaan estää keskustelun törkeimmät olomuodot.

Vetoankin kaikkiin kansalaisiin ja julkisuuden henkilöihin, tehkää rikosilmoitus teihin kohdistetusta kunnianloukkauksesta, tai kun näette joukkotiedotusvälineessä julkaistun jutun, joka täyttää kiihoittamisen kansanryhmää vastaan kriteerit. Jos tekisimme tämän joukolla, MV-lehti ei ainakaan voisi jatkaa nykyistä toimintaansa, ja todennäköisesti joutuisi lopettamaan toimintansa oikeudenkäyntien ja rangaistusten tuoman taloudellisen taakan vuoksi.

Jotta tämä ei jäisi pelkäksi puheeksi, olen itse pelin avatakseni eilen tehnyt useamman rikosilmoituksen MV-lehdestä. Useampi boikottikampajaan osallistunut henkilö, joiden kunniaa MV-lehti on sittemmin loukannut, on myös tehnyt rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta. Näiden osalta pallo on nyt poliisilla, mutta koska kyseessä on joukkotiedotusväline jolla on ilmeisesti yli 200 000 päivittäistä kävijää, pitäisi kyseessä olla edellämainittujen rikosten osalta törkeä tekomuoto, jolloin poliisin on tehtävä työnsä. On toki todettava, että MV-lehden osittainen toiminta Espanjasta käsin vaikeuttaa tätä työtä, mutta sen ei pitäisi missään tapauksessa olla este sille.

Jos kansalaiset ja julkisuuden henkilöt aktivoituisivat, olisimme MV-lehden lopun äärellä, ja ottamassa askeleen kohti huomattavasti parempaa yhteiskunnallista keskustelukulttuuria. Asian edistämiseksi aion vielä itse olla yhteydessä MV-lehden loukkaamiin julkisuuden henkilöihin, mutta käytännössä kaikki riippuu nyt siitä, onko heillä ja tavallisilla kansalaisilla rohkeutta lähteä tähän mukaan. Jos ei, niin hyväksymme avoimen vihapuheen jatkumisen ja sen seuraukset, joita olemme nähneet jo muun muassa polttopulloiskujen muodossa, ja tulevaisuudessa ehkä vielä pahemmalla tavalla.

Vetoankin teihin kaikkiin, loppu vihapuheelle! Maahanmuutosta voimme käydä keskustelua, mutta se voidaan käydä loukkaamatta kenenkään ihmisen tai ihmisryhmän kunniaa.