Keskustelu hallituksen pakkolaeista jatkuu edelleen yhä kiivaampana. Vähemmälle huomiolle on toisaalta jäänyt keskustelu pakkolakien varsinaisesta vaikutuksesta. Nyt kuitenkin sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla että Valtion taloudellinen tutkimuslaitos VATT ovat saaneet valmiiksi omat arvionsa pakkolakien vaikutuksista talouteen ja työllisyyteen.

VATT:n ja Etlan tuoreiden arvioiden mukaan pakkolakien positiiviset vaikutukset taloudelle jäävät joko olemattomiksi tai ovat jopa osittain negatiivisia. Etenkin Etla arvioi, että vaikutukset työllisyyteen voivat joinain vuosina olla jopa negatiivisia. Tästä on pitkä matka hallituksen puheisiin kymmenistä tuhansista työpaikoista.

Samaan aikaan kansainvälinen ammattijärjestöjen kattojärjestö IndustriALL Global Union on kokouksessaan todennut pakkolait ILO:n sopimusten vastaisiksi, kuten moni suomalainen asiantuntija on jo aiemmin todennut. Edes pakkolakien perustuslaillisuutta ei ole vielä selvitetty, vaikka monet asiantuntijat ovat pitäneet sitä hyvin kyseenalaisena.

Nyt viimein pitäisi olla selvää, että pakkolait eivät tuo Suomelle muuta kuin haittaa. Hallituksen pitäisikin luopua välittömästi pakkolaeista ja siirtyä hakemaan kilpailukykyä joko maltillisten palkkaratkaisujen kautta kuten muun muassa SDP ja Sixten Korkman ovat esittäneet, tai ryhtyä laajempiin, luottamuksellisessa ilmapiirissä käytäviin yhteiskuntasopimusneuvotteluihin esimerkiksi SDP:n yhteiskuntasopimusmallin pohjalta.

Suomi on rakennettu luottamuksella ja yhteistyöllä, ja tämä on myös ainoa keino rakentaa tulevaisuuden Suomi. Toivon, että hallitus ymmärtää tämän ajoissa.

Julkaistu mielipidekirjoituksena 15.12. Länsi-Uusimaassa.