Perusteellinen koulutus ajokortin saamiseksi tekee liikenteestä turvallisempaa, mutta on myös nostanut kortin saamisen kustannukset niin korkeiksi, ettei kaikilla ole enää mahdollisuutta hankkia ajokorttia. Monille nuorille vanhemmat kustantavat autokoulun, mutta hyvin monilla perheillä ei ole tähän enää varaa. Kokonaisuudessaan kortin hinta on keskimäärin yli 2000 euroa, ja vaihtelee paikkakunnittain niin, että pääkaupunkiseudulla kortista voi joutua pulittamaan yli 3000 euroa. Harva 18-vuotias pystyy myöskään omista rahoistaan maksamaan tällaisia summia.

Nuorten työttömyyttä vastaan on taisteltava kaikin keinoin, ja työn vastaanottamisen mahdollisuuksien edistäminen on yksi osa tätä kamppailua. Monilla paikkakunnilla julkinen liikenne on heikoilla kantimilla. Vaikka itse työhön ei ajokorttia tarvitsisikaan, voi työpaikan sijainnin tai työvuorojen takia oma auto olla ainoa mahdollisuus päästä työpaikalle. Tämä on todellinen ongelma erityisesti harvaan asutuilla seuduilla.

Perusteellinen ajokoulutus on myös liikenneturvallisuuskysymys. Sen parantaminen lähtee ruohonjuuritasolta, ja tuottaa sitä parempia tuloksia, mitä aiemmin se aloitetaan. Vastuullinen liikennekäyttäytyminen on osa yleissivistystä.

B-ajokortin suorittaminen osana 2. asteen opintoja mahdollistaisi ajokortin hankkimisen jokaiselle nuorelle. Jo osittainen sisällyttäminen opintoihin, esimerkiksi teoriaopintojen tarjoaminen osana tutkintoa, helpottaisi ajokortin hankkimisen taloudellista taakkaa. Ajokortti on kaikista pienituloisimpien perheiden jälkikasvulle saavuttamattomissa, eikä ole enää itsestäänselvyys keskituloisessakaan perheessä. Maksuton ajokortti olisi pieni askel kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa: autolla ajaminen ja sen tuoma liikkumisen vapaus ei voi olla vain hyvätuloisten oikeus.

Liisa Komminaho
Demarinuorten liittohallituksen varajäsen