Vuoden 2019 nuorisobarometrin mukaan nuorten luottamus suomalaiseen eläkejärjestelmään on heikentynyt merkittävästi. Vain harva nuori uskoo saavansa riittävää eläketurvaa kun he itse jäävät eläkkeelle. Luottamusta tuskin lisää se, kuinka yli puolet SDP:n eduskuntaryhmästä allekirjoitti tällä viikolla STM:lle jätetyn kirjallisen kysymyksen, jossa vaaditaan pieniä työeläkkeitä korotettavaksi eläkerahastojen tuotoilla. 

Eläkerahastoihin kajoaminen romuttaisi sukupolvien vastavuoroisuuteen perustuvan työeläkejärjestelmän, ja kävisi kalliiksi nyt työelämässä oleville, jotka myös pääosin maksavat nykyiset eläkkeet. Ajatus on kestämätön myös Eläketurvakeskuksen uusimman raportin valossa, jonka mukaan nykyinen eläkemaksutaso ei tule riittämään tulevaisuudessa eläkkeiden maksamiseen. Kehitys on huolestuttavaa, mutta ei tule yllätyksenä. Suomi harmaantuu, ja työelämään siirtyvät ikäluokat ovat aikaisempaa pienempiä.

Jokainen aloitteen allekirjoittanut SDP:n kansanedustaja kantaa vilpitöntä huolta eläkeläisten toimeentulosta. Toivoisimme puolueelta kuitenkin realistisempaa otetta keskusteluun.  Eläkeläisköyhyys on ongelma joka pitää korjata esimerkiksi kansaneläkkeen, palvelujen kehittämisen ja verotuksen keinoin vaarantamatta koko eläkejärjestelmän kestävyyttä. 

SDP:n tulisi uudistaa eläkejärjestelmää laajana kokonaisuutena edistäen työllisyyttä ja taloudellista toimeliaisuutta sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, mutta ei siirtäisi kustannuksia tuleville sukupolville. Nuorten ja työelämässä jo olevien tulee voida luottaa siihen, että he saavat aikanaan heidän omaa panostaan vastaava eläketurvaa.

Eläkepopulismi nakertaa SDP:n uskottavuutta ja luo kuvaa puolueesta, jolle eläkejärjestelmän kestävyys ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus eivät merkitse mitään. Eläkerahastoihin kajoaminen tuskin saisi suurta kannatusta edes puolueen vankinpana pidetyn äänestäjäkunnan eli eläkeläisten parissa. Suomalainen äänestäjä ei luota poliitikkoon joka lupaa kaiken maan ja taivaan väliltä. Poliittinen uskottavuus on helppo menettää nopeasti, mutta vie vuosia rakentaa takaisin.

Pohjois-Suomen Demarinuoret