Suomen ja Makedonian Sosialidemokraattiset nuoret vaativat Euroopan unionia puuttumaan Makedoniassa tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin. Makedonian hallituksen ja sen johtavan Makedonian sisäinen vallankumousjärjestö – Demokraattinen puolue yhtenäisyyden puolesta -puolueen toimet viime vuosina ovat ajaneet maan demokratian ja ihmisoikeudet alas.

– Toimintaamme hankaloitetaan jatkuvasti. Jäseniämme ahdistellaan poliisin toimesta. Hallitus on salakuunnellut kymmeniä tuhansia opposition, hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia. Näistä puheluista käy ilmi hallituksen harjoittama ja maassa vallitseva laaja korruptio, kertoo Makedonian Demarinuorten puheenjohtaja Stefan Bogoev.

Oppositio boikotoi maan eduskuntaa, sillä se ei voi tunnustaa viime vuonna käytyjen vaalien tulosta äänitteistä ilmenneen hallituksen vilpin johdosta. Oppositio on aktiivisesti yrittänyt löytää ratkaisua ja neuvotella johtavan puolueen kanssa Brysselissä, mutta sovintoa ei ole saatu. Hallitus on vastentahtoinen löytämään yhteistä ratkaisua.

Makedonian sosialidemokraattinen puolue vaatii hallituksen välitöntä eroa ja väliaikaisen hallituksen asettamista, jonka tehtävänä on valmistella vapaat ja rehelliset vaalit sekä varmistaa puolueeton hallinto sekä salakuunteluskandaalin läpinäkyvät tutkimukset, joissa kansainvälinen yhteisö on mukana. Puolue vaatii myös uuden yleisen syyttäjän ja Makedonian radio- ja televisioyhtiön johtoryhmän asettamista.

Demokratiaa ja ihmisoikeuksia loukkaavat toimet sekä systemaattinen syrjintä ovat arkipäivää Makedoniassa. Tammikuussa 2015 hallitus kielsi samaa sukupuolta olevien avioliiton. Vuonna 2011 hallitus lakkautti kolme hallitukseen kriittisesti suhtautuvaa sanomalehteä. Amnestyn raportin mukaan hallitus on käyttänyt peräti yhden prosentin yhteisiä budjettivaroja hallitukselle suosiollisten medioiden tukemiseen ja niiltä mainosten ostamiseen.

Makedonia on ollut statukseltaan EU:n ehdokasmaa vuodesta 2005 lähtien. Kuitenkin vuodesta 2006 maan pääministerinä olleen Nikola Gruevskin aikana maa on luisunut yhä kauemmas demokraattisesta ja ihmisoikeuksia kunnioittavasta eurooppalaisesta ihanteesta. Vuoden 2008 jälkeen maasta on lähtenyt noin 250 000 nuorta, jotka ovat ahdistuneet maan ahdasmielisestä ilmapiiristä ja epätoivoisesta työllistymistilanteesta. Nuorten työttömyysprosentti on yli 50 %, ja vain valtapuoluetta riittävän lähellä olevilla on mahdollisuus löytää hyvä työpaikka.

– Järjestelmällinen syrjintä, ihmisoikeusloukkaukset ja demokratian periaatteiden rikkominen ovat ajaneet maan kestämättömään tilanteeseen. Euroopan unionin on taattava vapaat vaalit, puolueeton tiedonvälitys ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Hallituksen toiminta on tuomittava selkeäsanaisesti, vaatii Suomen Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen.

Makedonian sosialidemokraattisen nuorisojärjestön aktiivit vierailevat Suomessa 20.-25.4. Sosialidemokraattiset nuoret ry:n ja Kalevi Sorsa -säätiön vieraina. Yhteistyöprojektin tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia siitä, miten voidaan lisätä avoimuutta, demokratiaa ja osallisuutta poliittiseen työhön erilaisissa yhteiskunnissa.

Lisätiedot:
Joona Räsänen
Demarinuorten puheenjohtaja
050 5475590
joona.rasanen@demarinuoret.fi

Social Democratic Youth of Macedonia and Finland: Macedonian government violates democracy and human rights – EU must condemn immediately
Social Democratic Youth of Macedonia and Finland demand that European Union intervenes to violations of human rights and democracy in Macedonia.The actions of the government of Macedonia and the leading Internal Macedonian Revolutionary Organization – Democratic Party for Macedonian National Unity has taken down the democracy and human rights in the country.

– Our activity is being hindered constantly. The government has been wiretapping tens of thousands representatives of opposition, government and the civil society. These phone calls reveal the wide corruption that the government have involved, tells Stefan Bogoev, the President of Social Democratic Youth of Macedonia.

The opposition is boycotting the parliament because they can’t recognize the results of elections taken last year in consequence of the wide fraud by the government, which was proven by the tapes published this year. Opposition has been actively trying to find a solution and negotiate with the ruling party in Brussels without any agreement. The government is reluctant to find any common ground.

The Macedonian socialdemocratic party is demanding that the government should resign immediately and the Interim government to be established with a mandate to pave ground for free and fare elections and ensure full separation of the ruling parties from the institutions, as well as for clear and transparent investigations of the phone taping scandal with involvement of the international community. The opposition is also demanding to have a new Public Prosecutor, as well as new managing team of the Macedonian radio and television.

Actions that violate democracy and human rights and systematic discrimination are everyday in Macedonia. In January 2015 the government banned same-sex marriage. In 2011 the government shut down three of the country’s newspapers which were critical towards the government. A report from Amnesty shows that the government have used a whole one percent of of its budget on placing advertisements in, or otherwise favouring, pro-government media.

The Macedonia has a status of a candidate for joining the European Union since 2005. Although under the reign of prime minister since 2006, Nikola Gruevski, the land have slided farer and farer away from the European ideals of honouring democracy and human rights. Since 2008 have 250 000 distressed young people left the country because of the narrow-minded atmosphere and the desperate employment situation. The youth unemployment is over 50% and only the young people near to the ruling party have opportunities to find a good job.

– Systematic discrimination, violations of human rights and breaking the principles of democracy have taken the country into an unsustainable situation. European union must assure the free election, neutral communication and realization of human rights. The actions of the government must be judged loud and clear, demands the President of Social Democratic Youth in Finland, Joona Räsänen.

The activists of Social Democratic Youth of Macedonia are visiting Finland 20.-25.4. as guests to Social Democratic Youth in Finland and the Kalevi Sorsa Foundation. The co-operation project is aimed to share information and experiences of adding openness, democracy and participation in political work in different societies.

Edit: ”poliisiväkivalta on yleistä -lause virheellinen ja poistettu klo 10.03.