Hyvä seksuaaliterveys on jokaisen perusoikeus, johon jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus varallisuudesta tai kotipaikasta riippumatta. Maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille nuorille on konkreettinen toimi nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Maksuttomuus lisää tutkitusti ehkäisyn käyttöä, mutta ehkäisy ei ole vain talousasia – sen inhimilliset vaikutukset ovat korvaamattoman tärkeitä.

Maksuttoman ehkäisyn tarjoamisen on havaittu lisäävän nuorten ehkäisyn käyttöä. Raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on radikaalisti vähentynyt kunnissa, joissa on ollut käytössä maksuton ehkäisy. Esimerkiksi Rauman kaupungin on arvioitu säästävän vuodessa noin 100 000 euroa tarjoamalla maksuttoman ehkäisyn nuorille. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat antaneet suosituksen siitä, että kuntien tulisi tehostaa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Ehdotuksiin kuuluu myös maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille, mutta vain harva kunta toimii suosituksen mukaisesti.

Vaikka säästöt ovat tärkeitä, on inhimillinen puoli sitäkin tärkeämpi. Tuskin kukaan haluaa kokea ei-toivottua raskautta, raskaudenkeskeytystä tai sukupuolitautia. Tärkeintä on myös löytää jokaiselle nuorelle parhaiten sopiva ehkäisymuoto. Joensuun tuleekin tarjota nuorille yhtä lailla kondomeja kuin hormonaalista ehkäisyä. Vastuu ehkäisystä tulisi tulevaisuudessa myös jakautua tasaisemmin kaikille sukupuolille, nyt vastuun kantavat useimmiten tytöt ja naiset. Vain maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen ei riitä, vaan sen lisäksi nuorille onkin myös tarjottava laadukasta neuvontaa seksuaaliterveyden tueksi.

Tule mukaan tekemään yksi konkreettinen teko nuorten terveyden ja hyvinvoinnin puolestaja allekirjoita kuntalaisaloite maksuttoman ehkäisyn puolesta kuntalaisaloite.fi -palvelussa! Kirjoita aloite osoitteessa: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3750

Noora Kettunen, Joensuun Demarinuorten järjestösihteeri

Kirjoitus on ilmestynyt myös sanomalehti Viikko Pohjois-Karjalassa 24.8.