yleisturva_artikkeli_kansi

Suomen sosiaaliturva on täynnä ongelmia; se on monissa tapauksissa riittämätön, byrokraattinen ja aiheuttaa kannustinloukkuja. On käsittämätöntä, että muutenkin vaikeassa elämäntilanteessa joudutaan toimittamaan kymmeniä, jopa satoja sivuja liitteitä, jotta valtio auttaisi taloudellisesti.

Pompottelu työvoimatoimiston, kunnan sosiaalitoimiston ja Kelan välillä on nöyryyttävää ja vie aivan liikaa hyvää aikaa työnhaulta. Suurin ongelma on kuitenkin se, että monet ihmiset eivät saa tukia, koska eivät tiedä mihin ovat oikeutettuja tai eivät osaa hakea tukia.

Sitten kun tukia saadaan, aletaan miettiä sitä, onko työnteko kannattavaa aloittaa. Ansiotulojen noustessa verotus ja esimerkiksi päivähoitomaksut nousevat, ja tulonsiirrot pienenevät. Tuloksena voi olla jopa, että työnteosta täytyy maksaa! Yksinhuoltajilla tulot eivät välttämättä nouse lainkaan, vaikka työstä saatavat tulot nousisivat 700 eurosta 2500 euroon.

Demarinuoret onneksi tarttuivat härkää sarvista ja laativat laajan esityksen sosiaaliturvan uudistamisesta mm. näiden ongelmien korjaamiseksi. Mallin nimi on Yleisturva, ja se on hyväksytty myös SDP:n sosiaaliturvan uudistamistyön pohjaksi.

Sosiaaliturvaa on uudistettava Yleisturvan mukaisesti. Tavoitteena on oltava, että sosiaaliturvajärjestelmä helpottaa ihmisten työllistymistä. Tukien hakemisen tulee olla yksinkertaista, ja palvelujen tulee olla saatavilla. Näin hakijalle jää enemmän arvokasta työnhakuaikaa. Myös päällekkäisiä tukimuotoja on vähennettävä, että järjestelmästä saadaan ymmärrettävä ja yksinkertaisempi.

Sosiaaliturvassa on kuitenkin otettava huomioon erilaiset tarpeet erilaisissa tilanteissa: kun ihminen hoitaa lapsia, opiskelee, on sairaana tai hakee töitä, täytyy perustoimeentulo olla turvattuna. Taloustilanteen parantuessa, täytyy tavoitteena olla myös alimpien tukien tasokorotus, sillä toimeentulotuen perusosa on pienimmillään alle 300 euroa kuukaudessa.

Byrokratia helpottuu, kun automatisoimme tietojärjestelmiä ja helpotamme lainsäädännöllä viranomaisten tietojenvaihtoa. Näin pääsemme eroon lippujen ja lappujen lähettelystä ja tietojen moninkertaisesta toimittamisesta.

Sosiaaliturvan uudistaminen on iso prosessi, ja tähän työhön tarvitsemme kaikki puolueet mukaan. Puhalletaan yhteen hiileen ja pannaan Suomi kuntoon!

Otto Mantere
Demarinuorten liittohallituksen jäsen

Kirjoitus on julkaistu aiemmin viikolla Ilkassa