Sosialidemokratia merkitsee kaikkien ihmisten yhdenmukaista ja luovuttamatonta tasa-arvoa, heikompien puolustamista, yhdenvertaisia mahdollisuuksia, kansallisrajat ylittävää vastuunkantoa ja oikeudenmukaista tulonjakoa.

Sosialidemokratian kunniakas historia kumpuaa työväen sivistysliikkeestä: jokaisella on oikeus maksuttomaan koulutukseen sekä sen myötä vapaus ja vastuu yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä.

Sosialidemokratia on edelleen työn liike, mutta ei pelkästään palkkatyön: hyvinvointi, hyvä elämä ja vastuunkanto kuuluvat yhtä lailla yrittäjille, opiskelijoille, eläkeläisille, nuorille ja vanhoille, kansakoulun käyneille, maistereille, tarjoilijoille tai vaikka tuplatohtoreille.

Forssan ohjelmassa vuonna 1903 sosialidemokraattinen puolue julisti vastustavansa ”lausuntovapauden sortoa sekä kaikkea valtiollista ja kirkollista holhontaa”. 2000-luvun sosialidemokratian tulee yhtä lailla vastustaa omassa ajassaan holhoamista sekä kannattaa jokaisen tasavertaista vapautta ja vastuuta.
Olemme sosialidemokraatteja arvojen, emme rakenteiden vuoksi. Kannatamme sopimusyhteiskuntaa, kun se toimii demokraattisesti. Puolustamme ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jos se merkitsee yhtäläisiä oikeuksia ja turvaa myös heikommassa asemassa oleville. Vaadimme julkisia palveluja, kun ne ovat tehokkain keino turvata palvelut yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti kaikille. Tasa-arvoisen yhteiskunnan kannattajina meistä on oikein, että hyvätuloiset maksavat yhteiseen kassaan enemmän kuin köyhät. Oikeudenmukainen tulonjako kuuluu demokraattisen yhteiskunnallisen päätöksenteon piiriin, eikä sitä tule jättää hyväntekeväisyyden varaan.

Meille sosialidemokratia on, ja haluamme sen myös jatkossa olevan, johtava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon aate, johtava sivistysliike ja johtava kansainvälisyyden puolustajien liike. Meitä eivät kiinnosta gallupvetoinen politiikka tai jaot oikeisiin ja vääriin demareihin. Olemme liittyneet puolueeseen, koska uskomme sen perusajatukseen ja ydinarvoihin.

Suomen sosialidemokraattinen puolue on tärkeämpi kuin mitkään todelliset tai kuvitteelliset kuppikunnat sen sisällä. Yhdelläkään ryhmittymällä ei ole yksinoikeutta puolueeseen, vaan se kuuluu kaikille sen jäsenille. Tästä syystä myös niiden joilla valta-asemaa puolueessa on, tulee sitä vastuullisesti käyttää. Puoluetta arvokkaampi puolestaan on sosialidemokraattinen aate, joka kuuluu yhtälailla jokaiselle, jolle sosialidemokraattiset arvot ovat tärkeitä.

Me haluamme puolueen, joka seisoo arvojensa ja periaatteidensa takana. Puolueen, joka seisoo niiden takana silloinkin kun se on vaikeaa. Me haluamme puolueen, jossa jokainen voi tehdä töitä paremman yhteiskunnan eteen omana itsenään, omalla tavallaan. Puolueen tulee olla läsnä ihmisten arjessa, ja ymmärtää herkemmin mistä hyvinvointiin ja tulevaisuuteen liittyvät kysymykset kumpuavat. Puolueen tulee määrittää itsensä läsnäolon ja ymmärtämisen, ei rakenteiden ja työväentalojen kautta.

Me haluamme, että puolue toimii rohkeasti sen omien arvojen ja tavoitteiden eteen ymmärtäen nykymaailman haasteet ja mahdollisuudet. Me haluamme puolueen, joka esittää äänestäjille oman näkemyksensä paremmasta tulevaisuudesta ja keinoista, joilla sinne päästään. SDP ei saa jäädä loistokkaan historiansa vangiksi, vaan sen täytyy ottaa takaisin se arvojohtajan asema, joka sillä on vuosikymmeniä ollut. SDP:n tulee myös tulevaisuudessa se puolue, joka on ensimmäisenä puolustamassa vapautta, hyvinvointia ja ihmisten tasa-arvoista mahdollisuutta elää ja olla onnellinen, sekä aina puolustaa niitä, jotka ovat liian heikkoja puolustamaan itseään.

Me haluamme puolueen, joka elää tässä päivässä, katsoo aina eteenpäin, ja päivittää todellisen yhdenvertaisuuden 2020-luvulle.
Suomalainen yhteiskunta on rakennettu sosialidemokratian arvojen varaan.

Me olemme valmiita työskentelemään se eteen, että myös suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus on rakennettu näiden arvojen varaan. Työn, vapauden ja tasa-arvon varaan.

— — —

Teksti on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Mukana suunnittelemassa ovat olleet muun muassa
Teemu Hirvonen
Jenni Karjalainen
Marina Lampinen
Antti Malste
Juha Töyrylä
Mikkel Näkkäläjärvi
Eveliina Heinäluoma