Me Pohjois-Suomen Demarinuoret katsomme, että Suomen seuraavan hallituksen on poliittisesta väristään riippumatta pidettävä kiinni koulutuksen maksuttomuudesta kaikilla koulutusasteilla. Maksuton koulutus takaa jokaiselle mahdollisuuden edetä elämässä lähtökohdistaan riippumatta. Hallitusneuvotteluissa on muistettava, että maksuton ja laadukas koulutus on kestävän talouskasvun peruskivi. 

Sanna Marinin hallituksen toteuttama oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen ja toisen asteen maksuttomuus ovat merkittäviä tekoja tasa-arvon vahvistamiseksi. Uudistuksen myötä monilla vähävaraisilla nuorilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan peruskoulun jälkeen. Uudistus on todellinen tulevaisuusinvestointi, joka maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä korkeamman työllisyysasteen ja kasvaneen hyvinvoinnin myötä. 

Me Pohjois-Suomen Demarinuoret pidämme tärkeänä sitä, että seuraava hallitus puuttuu koulutuksen periytyvyyteen Suomessa. Vähävaraisten perheiden lahjakkaat lapset jäävät edelleen vaille yhteiskunnan huomiota. Julkisuudessakin esitetyt lukukausimaksut uhkaavat pahentaa koulutuksen periytymistä ja siten yhteiskunnan eriytymistä.

“Olemme tuohtuneita hallitustunnustelijan välinpitämättömyydestä koulutuksen maksuttomuuden ja laadun suhteen. Kaikki muistavat Sipilän hallituksen repivän leikkauspolitiikan. Uudet koulutusleikkaukset olisivat viimeinen naula arkkuun. Tulevan hallituksen on jatkettava Marinin hallituksen aloittamaa koulutuksen kunnianpalautusta”, paaluttaa Pohjois-Suomen Demarinuorten puheenjohtaja Eetu Leinonen.

Pohjois-Suomen Demarinuoret