Kun tekstissä puhutaan rodullistetuista ihmisistä, sillä tarkoitetaan sosiaalista prosessia, jossa valta-asemassa olevat liittävät yksilöön tai ihmisryhmään ennakkoluuloja etnisen taustan, uskonnon ja/tai ihonvärin perusteella. Valkoisilla ja etuoikeutetuilla ihmisillä viitataan sosiaaliseen rakenteeseen, jossa valkoisiksi mielletyt henkilöt nähdään normina, johon ei-valkoisia (“etnisiä”) ihmisiä verrataan. Historiallisista ja yhteiskunnallisista syistä valkoiset ihmiset ovat ryhmänä valta-asemassa suhteessa ei-valkoisiin ihmisiin. Määritelmät on lainattu Fem-R -järjestön laatimasta sanastosta

Euroopalla on historiallinen rooli rakenteellisen rasismin ylläpitäjänä. Meidän valkoisten ihmisten täytyy ensinnäkin tunnistaa oma etuoikeutemme, ottaa vastaan kritiikkiä ja kehitysehdotuksia toiminnastamme ja olla valmis tekemään muutoksia yhteiskuntaamme. Antirasistisen toiminnan täytyy olla jokaisen yhteiskunnan yksilön prioriteetti, sillä muutokseen vaaditaan meitä kaikkia.

Black Lives Matter -liike ei nostanut esiin uutta ongelmaa vaan toi sen etuoikeutettujen ja valkoisten ihmisten tietouteen. Rodullistettuja ihmisiä on marginalisoitu läpi maailman historian ja monet yhteiskunnan nykyisistä rakenteista ylläpitävät edelleen rasismia. 

Yksi tärkeimmistä teoista jonka jokainen yksilö voi tehdä on aloittaa antirasistinen toiminta omien etuoikeuksien tarkastelulla. Jokainen valkoinen ihminen on etuoikeutetussa asemassa pelkästään oman taustansa takia. Etuoikeudella tarkoitetaan lähtökohtaisesti sitä, että sinulla on paremmat mahdollisuudet ja enemmän valtaa pelkästään oman ihonvärisi vuoksi. Etuoikeus tarkoittaa myös sitä että identiteettisi ei ole sinulle taakka. Etuoikeus on elementti joka kasvaa ajan myötä ja niille jotka ovat etuoikeutetussa asemassa, se on usein näkymätöntä.

Minkälaisilla tavoilla etuoikeus voi näkyä arjessa ja omassa elämässä? 

 • Et pelkää asioida poliisin kanssa.
 • Puhumaasi kieltä, kulttuuriasi ja kansallisuuttasi arvostetaan maassa jossa asut. 
 • Sinulla on EU-maan passi. 
 • Oman uskontosi juhlapyhät ovat kansallisia juhlapyhiä asuinmaassasi.
 • Sinun ei tarvitse murehtia ihmisten ennakkoluuloja hakiessasi töitä. 
 • Pystyt asioimaan valtion virastoissa äidinkielelläsi. 
 • Kukaan ei ole koskaan kysynyt sinulta, mistä sinä oikeasti olet kotoisin.
 • Politiikassa sinun kaltaisesi ihmiset ovat edustettuina. 
 • Voit puhua syrjivistä tai rasistista kokemuksista, eikä kukaan kyseenalaista kokemuksiasi. 
 • Identiteettisi ei ole termi jota käytetään haukkumasanana.

Etuoikeus ei tarkoita sitä etteikö elämässäsi olisi ollut haasteita, se tarkoittaa sitä ettei identiteetti ole ollut tekijä joka on hankaloittanut elämääsi.

Ehkä tärkein asia, jonka toivon jokaisen etuoikeutetun asemassa olevan muistavan on se, ettei antirasismissa ole kyse sinusta. Antirasistisessa toiminnassa ja liittolaisuudessa tärkeintä on muistaa tavoite, jonka eteen töitä tehdään ja olla odottamatta kiitosta vähemmistöiltä siitä että toimit antirasistisesti. Me valkoiset ja etuoikeutetut ihmiset olemme rakentaneet yhteiskunnan joka sortaa rodullistettuja ihmisiä, joten meidän tehtävämme on olla myös purkamassa näitä rakenteita.

Lisätiedot:

Hanna Kivimäki
Liittohallituksen varajäsen
Demarinuoret
hannaino@gmail.com


Konkreettisia keinoja, joita toteuttamalla voit olla hyvä liittolainen:

Arvosta palautetta

 • Kiitä kun saat palautetta ja arvosta sitä, että tiedät miten jatkossa toimia paremmin.
 • Virheiden tekemistä ei voi välttää ja sen hyväksymällä pääsee helpommalla, mutta kun joku korjaa virheellisiä toimintatapojasi tai ajatuksiasi, voit jatkossa välttää nämä virheet.

Tunnista oma roolisi liittolaisena

 • Anna rodullistetuille ihmisille tilaa kertoa omista kokemuksistaan. Vaikka on tärkeää että liittolaiset nostavat esiin antirasismin tarpeen, ei tehtävämme kuitenkaan ole puhua rodullistettujen ihmisten puolesta. Huomioi kuitenkin se, ettei rodullistettujen ihmisten tehtävä ole kertoa sinulle mitä tehdä tai mitä sanoa. On eri asiaa antaa tilaa kuin siirtää vastuu antirasistisesta toiminnasta pelkästään rodullistetuille ihmisille. 

Monipuolista sisältöä jota seuraat mediassa

 • Tutkitusti somekanavat sensuroivat rodullistettujen ihmisten sisältöä, joten sisältö ei välttämättä päädy omalle feedillesi, ilman että etsiydyt sen pariin. Tee siis tietoinen valinta seurata rodullistettujen ihmisten tuottamaa sisältöä ja näin tuet heidän viestinsä valtavirtaistamista.
 • Hyviä sisällöntuottajia joita voit seurata Instagramissa:
  • Mixedfinns – 3 suomalaista mixed-race-identifioituvaa jotka tarjoavat tietoa kahden kulttuurin välissä elämisestä
  • Fem-R – feministinen ja antirasistinen kansalaisjärjestö
  • POC-lukupiiri – suosittelee rodullistettujen kirjailijoiden teoksia
  • Students of Color SOCO – etniseen tai näkyvään vähemmistöön kuuluvien opiskelijoiden yhteisö
  • Pehmeeog – tukee marginalisoitujen kehojen näkymistä mediassa
  • Ujuni Ahmed – ihmisoikeusaktivisti 
  • Fatimointi – ihmisoikeusaktivisti

Lähteitä joihin tutustua:

cutt.ly/antirasismi

cutt.ly/valkoinenetuoikeus

https://www.ruskeattytot.fi/rtmedia/hyvavalkoinenliittolainen