För exakt ett år sedan inledde jag mina studier vid Åbo Akademi. Första dagen på universitetet fick jag ett råd som en ny och ivrig ekonomistuderande inte hade föreställt sig att höra, nämligen; ”Kom ihåg att ansluta er till arbetslöshetskassan, det hjälper sen när ni är arbetslösa”. Såklart var rådet i sig rätt bra, men arbetslöshet är kanske inte det som man skulle vilja tänka på när man just har börjat studera. Det här berättar dock ganska mycket om den allmänna stämningen och framtidstron i dagens Finland som präglas av pessimism, inte mist när det gäller utbildningsväsendet.

Regeringen har glömt bort att utbildningen har ett värde i sig. Utbildningen är inte bara en kostnad för staten (som den i dagens läge alltför ofta anses vara), utan det är också det bästa sättet att öka humankapitalet och konkurrenskraften. Ytterligare är en högklassig och gratis utbildning en förutsättning för jämlikhet och demokrati. I stället för att få unga ut i arbetslivet så snabbt som möjligt borde man uppmuntra folk att studera mer, så att fler skaffar sig en akademisk utbildning – detta förutsätter naturligtvis att studiestödet är tillräckligt stort så att alla kan garanteras möjlighet att studera oberoende av ens socialekonomiska bakgrund. Att satsa på utbildning är att satsa på framtiden.

”För att bli framgångsrik och att skilja sig från mängden ska man hitta sin egen nisch”. Detta var ett annat råd som jag fick höra precis efter att ha inlett mina studier. Hittills har Finlands utbildningssystem varit världsberömt vilket har gjort Finland till ett lockande ställe att investera i; anställda i de finländska företagen är välutbildade tack vare den högkvalitativa yrkesutbildningen samt den akademiska utbildningen som har möjliggjort innovationer och kunnande inom det vetenskapliga fältet. Men vad händer ifall vår viktigaste resurs och kärnan av vår nisch bara skärs ner och tillåts vissna? Vad annat har Finland överhuvudtaget?

Jag tycker att Finland till och med skulle kunna profilera sig med hjälp av utbildningen. I en värld där informationsteknologin ständigt utvecklas spelar de fysiska avstånden allt mindre roll och därmed blir även internetbaserad högskoleutbildning vanligare. Genom att satsa på sådana här nya utbildningsformer skulle Finland kunna behålla sitt rykte som utbildningens föregångare och jag anser att det borde skapas en strategi för hur Finland ska reagera på de förändringar som utbildningen kommer att gå genom. Kanske skulle detta kunna vara någonting som vårt socialdemokratiska parti skulle kunna lyfta upp på dagordningen.

Ursula Korpijärvi, Ordf. för Socialdemokratiska studerande vid Åbo Akademi, suppleant i FSUDs styrelse