Suomessa lainsäädännön mukaan yksittäisen työntekijän palkkatiedot ja niiden osat eivät ole julkisia. Tämä niin sanottu palkkasalaisuus estää osaltaan tasa-arvoisen palkkaamisen toteutumista ja on siksi purettava. Nykylain mukaan luottamushenkilöille on annettava kerran vuodessa tilasto ammattiryhmittäin eriteltynä, mutta tämä ei ole vielä riittävä keino. Palkkasalaisuuden purkaminen edistäisi myös paikallista sopimista.

“On hienoa, että ihmisten verotiedot ovat avoimia, jotta verojen asianmukaista maksamista voidaan edes jollain tasolla arvioida. Hyvinvointivaltio rahoitetaan verorahoilla ja sen takia olen iloinen veronmaksaja. Samalla herää kysymys, että miksi samanlaista avoimuutta ei sovelleta palkkojen osalta?”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi kysyy.

“Palkkasalaisuus on välttämätöntä purkaa, jotta voimme aidosti puuttua muun muassa sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Vaikka lain mukaan palkkauksessa ei saakaan syrjiä, on sukupuolten välillä olemassa siltikin selittämättömiä palkkaeroja. Esimerkiksi ekonomeilla selittämätön palkkaero on yksityisellä sektorilla 11 prosenttia ja julkisella 4 prosenttia, ja Tekniikan akateemisten selvityksen mukaan noin viisi prosenttia. Tasa-arvo ei näytä toteutuvan sillä, että toivotaan parasta.”, Näkkäläjärvi toteaa.

“Islannissa yli 25 henkilöä työllistävissä yrityksissä yritysten on todistettava, että eri sukupuolille maksetaan samaa palkkaa ja lain rikkominen aiheuttaa sakkomaksuja. Suomen on purettava palkkasalaisuus ja seurattava Islannin esimerkkiä. Palkan suuruus ei saa perustua pärstäkertoimeen”, Näkkäläjärvi puuskahtaa.

Lisätiedot:
Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi
0400765002