Perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisessa vaaliohjelmassa esitetään, että työttömänä olevat maahanmuuttajat asutettaisiin tasaisesti ympäri Suomea, ilman oikeutta vaikuttaa omaan asuinpaikkaansa. Ohjelmassa esitetään myös, että maahanmuuttajilta voitaisiin evätä sosiaaliturva, mikäli he kieltäytyvät hajasijoituksesta.

Perussuomalaisten ohjelma on paitsi selkeän rasistinen, myös Suomen lain vastainen. Lainsäädännön tulee olla sama kaikille. Samaa lainsäädäntöä tulee soveltaa sekä maahanmuuttajiin että kantasuomalaisiin, sillä kaikki ovat lain edessä samanarvoisia.

Ohjelman sisältö pohjautuu ihmisten jaottelemiseen kantasuomalaisiin ja maahanmuuttajiin. Sen jälkeen maahanmuuttajat jaotellaan vielä työssä käyviin ja työttömiin. Mielestäni tällainen karsinointi ei ole inhimillistä.

Lainsäädännön mukaan Suomen kansalaisilla ja maassa laillisesti asuvilla on vapaa oi

keus liikkua maassa ja valita asuinkuntansa. Perustuslain mukaan kaikki ihmiset ovat lain edessä yhdenarvoisia ja samaa lainsäädäntöä tulee soveltaa kaikkiin.

 

Nelli Baran

SDP:n eduskuntavaaliehdokas Turusta

NelliBee2015