Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa 14.9. todetaan, että Suomen hallituksen kaavailema uusi yritystuki löisi korville ilmastotavoitteita. Suomi sitoutui joulukuussa 2015 Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa. Tämän lisäksi sopimuksessa on asetettu pitkän aikavälin tavoite ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Tavoitteena on myös sovittaa rahoitusvirrat kohti vähähiilistä ja ilmastokestävää kehitystä, jonka luulisi olevan myös Suomen hallituksen tavoitteena.

Nyt kuitenkin Suomen hallitus haluaa luoda Suomeen tiukkana taloudellisena aikana uuden yritystuen, joka itseasiassa kannustaa energiankäyttöön. Kyseessä olevaa lakia perustellaan hiilivuodolla eli mahdollisella yritysten siirtymisellä halvemman kustannusten maihin. Hyvin todennäköisesti siis niihin maihin, joissa fossiilisia polttoaineita, kuten kivihiiltä ja öljyä, käytetään energiantuotannon lähteenä.

VATT on arvostellut linjausta, koska todellista näyttöä mahdollisesta hiilivuodosta ei ole. Nyt pitäisi kannustaa ja tukea yrityksiä tekemään uusia kestävämpiä ja vähäpäästöisempiä energiaratkaisuja, eikä tukea vanhoja paljon saastuttavia energiamuotoja. Ihmettelen suuresti, onko Suomen hallitukselta todella unohtunut alle vuosi sitten tekemänsä päätös sitoutua Pariisin ilmastosopimukseen. Toisaalta taloudellisesti vaikeina aikoina on vaikea ymmärtää uusia yritystukia, kun samanaikaisesti leikataan lapsilta, nuorilta, sairailta ja vanhuksilta.

Nyt pitäisi tehdä sitä ympäristö-ja energiapolitiikkaa, johon Suomikin on Pariisin sopimuksessa sitoutunut, eikä tehdä lyhytnäköistä, kestämätöntä ja oman edun ajamisen politiikkaa. Olisi äärettömän tärkeää, että yrityksiä kannustetaan ja tuetaan uusiin kestäviin ja vähäpäästöisiin energiaratkaisuihin.

Piia Noronen
Demarinuorten 2. varapuheenjohtaja