Demarinuoret ja Demariopiskelijat pitävät työttömyysturvan aktiivimallia puutteellisena ja epäoikeudenmukaisena. Työttömyyden ja varsinkin pitkäaikaistyöttömyyden taustalla on usein erilaisia sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, joita ei pidä syventää leikkaamalla ihmisen vähäisistä varoista. Aktiivimalli tulee lisäämään byrokratiaa, kasvattamaan toimeentulotukimenoja ja köyhyyttä. Kaikesta huomaa, ettei hallitus ole tässäkään tapauksessa tehnyt riittäviä vaikutusarviointeja lain seurauksista.

“Aktiivimalli on byrokraattinen malli, joka kurittaa pienituloisia ja tekee yhä vain lisää kannustinloukkuja, kun ihmisiä siirtyy toimeentulotuelle. Aktiivimallilla tulee olemaan työllistävä vaikutus Kelan palkatessa 100 ihmistä setvimään sen ongelmia, mutta laajaa joukkoa pienituloisia työttömiä se ei auta. Jos nykyinen hallitus ei tätä ymmärrä korjata, on seuraavan hallituksen siivottava nämäkin sotkut.”, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi vaatii.

“Aktiivimalli kannustaa ennen muuta lyhyiden työsuhteiden hakemiseen työnhakijan osaamisen kehittämisen sijaan. Työllisyysasteen parantamiseksi olisi fiksumpiakin keinoja. Esimerkiksi TE-toimistoille tulisi varmistaa aidosti riittävät resurssit ja kehittää työllistymistä tukevia palveluita yhdessä työnantajien, ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.”, Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Jesse Jääskeläinen jatkaa.

Aktiivimalli on laiska laastariratkaisu. Tarvitsemme hyvin valmistellun ja vaikutusarvioidun sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen. Ajan saatossa järjestelmästämme on tullut monimutkainen, byrokraattinen ja monilta osin epälooginen. Sosiaaliturvan tulisi kannustaa ihmisiä aktiivisuuteen ja kohdella kansalaisia tasa-arvoisesti ilman turhaa pompottelua. 1.1.2019 käyttöön tuleva kansallinen tulorekisteri on tärkeä hanke, joka mahdollistaa huomattavasti nykyistä automaattisemman sosiaaliturvan. Sitä Suomi oikeasti tarvitsee.

Lisätiedot:

Mikkel Näkkäläjärvi
Demarinuorten puheenjohtaja

puh. 0400765002
mikkel.nakkalajarvi@demarinuoret.fi

Jesse Jääskeläinen
Demariopiskelijoiden puheenjohtaja
puh. 0451129299
jesse.jaaskelainen@sonk.fi