Kuluvan vuoden aikana suomalaiset nuoret on nähty usein vain ongelmana – ei ratkaisijoina tulevaisuuden haasteisiin. Olemme lukeneet sosiaalisesta mediasta järkyttävistä koulukiusaamistapauksista, nuorten tekemien pahoinpitelyjen määrän kasvamisesta sekä katujengeistä. Edellä kuvatut sosiaaliset ongelmat ovat huolestuttavia ja vaativat vakavaa suhtautumista. Ne eivät kuitenkaan ole koko totuus 2020-luvun nuorista. 

Nuorten arjessa ilmeneviin haasteisiin tulee puuttua ja keksiä keinoja ongelmien selvittämiseksi sekä ehkäisemiseksi. On kuitenkin tärkeää, että myös itse nuoret otetaan mukaan vaikeuksien ratkaisemiseen. SDP:n puoluekokouksen lähestyessä Demarinuoret haluaakin muistuttaa puoluetta nuorten osallisuuden tärkeydestä. Edellisessä puoluekokouksessa alkanut työ nuorten osallisuuden vahvistamiseksi tulee näkyä myös tulevan puoluekokouksen päätöksissä.

Eräs tapa mahdollistaa nuorten osallistuminen yhteiskunnallisiin asioihin on kuntien ja hyvinvointialueiden nuorisovaltuustotoiminta. Vuodesta 2015 lähtien jokaisessa suomalaisessa kunnassa on ollut pakollisena lakisääteinen nuorisovaltuusto. Nuorisovaltuustot ovat kirjattuna myös hyvinvointialuelakiin. Nuorisovaltuustojen toiminta on äärimmäisen tärkeää, koska niiden avulla nuoret saavat mahdollisuuden vaikuttaa asioihin sekä tuoda nuorta näkökulmaa päätöksiin.

Nuorisovaltuuston perustaminen ei ainoana toimena riitä, vaan nuorille tarvitaan aito mahdollisuus vaikuttaa. Demarinuoret kannattaa, että nuorisovaltuustoille myönnetään toimintaresurssi, joka mahdollistaa aktiivisen vaikuttamistyön. Resursoinnissa tulee huomioida nuorille maksettavat kokouspalkkiot, mahdollisuus oppia uutta sekä järjestää osallistavaa toimintaa muille kunnan tai alueen nuorille. Nuorisovaltuuston edustajille on annettava puhe- ja läsnäolo-oikeus kuntien ja alueiden valtuustojen, lautakuntien sekä hallitusten kokouksiin.

Nuorisovaltuustojen tukeminen on tärkeää, mutta tarvitaan myös muita keinoja osallisuuden lisäämiseksi. Yksi näistä keinoista on äänestysikärajan laskeminen 16 ikävuoteen. Tampereella puoluekokous linjasi yksimielisesti, että kuntavaalien äänestysikärajan laskemista on selvitettävä. Nyt tämä kirjaus on mystisesti kadonnut koko poliittisesta ohjelmasta. Demarinuorissa pidimme kirjausta hyvänä alkuna, mutta vaadimme puoluetta terävöittämään kantaansa. Äänestysikärajan laskeminen 16 ikävuoteen pitää ulottua kaikkiin vaaleihin.

Sosialidemokraattisen puolueen pitää uskaltaa jatkaa Tampereen puoluekokouksen viitoittamalla tiellä ja tehdä entistä rohkeampia ratkaisuja nuorten osallisuuden parantamiseksi. Me nuoret kuulumme päätöksenteon jokaiselle tasolla, koska me olemme ratkaisu tulevaisuuden haasteisiin! 

Kirjoitus on osa blogisarjaa, jossa esitellään Demarinuorten tavoitteita SDP:n 47. puoluekokouksessa. Puoluekokous järjestetään Jyväskylässä 1.-3.9.2023.


Sami Salminen
Liittohallituksen jäsen