Tasavallan presidentin tehtävä on johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa sekä koota kansakuntaa yhteen. Epävakaina aikoina on uhka, että ihmiset jakaantuvat vastakkaisiin kupliin. Silloin tasavallan presidentiltä odotetaan kykyä luoda toivoa ja rakentaa siltoja sekä pitää koko maa mukana niin, että ketään ei jätetä.  Jutta Urpilaiselle näissä vaaleissa on kyse tahdosta rakentaa oikeudenmukaista Suomea, jossa kaikista pidetään huolta ja jossa jokainen kelpaa juuri sellaisena kuin on.

Suomelle on tärkeää sitoutua jatkossakin vahvasti Euroopan unioniin, olla vihreän siirtymän edelläkävijä sekä edustaa vahvasti demokratian arvoja. Suomelle on myös tärkeää tahtoa toimia rauhan, kansainvälisen oikeuden ja monenkeskisen yhteistyön puolella erilaisten kriisien keskellä. Kaikki edellä mainitut ovat olleet tärkeitä peruspilareita Urpilaisen politiikassa ja uskon, että hän tulee myös presidenttinä jatkamaan näitä vielä vahvemmin. Kuten tiedämme, näitä kauniita aatteita on aina helppo sanoa, mutta meidän Jutta on näitä konkreettisella tasolla edistänyt. Urpilainen on Euroopan unionin kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari.

Urpilaisen tehtävänä on komissaarina vastata kansainvälistä yhteistyötä ja kehitystä koskevasta EU-politiikasta sekä muodostaa osallistavia ja tasavertaisia kumppanuuksia, joiden avulla vähennetään köyhyyttä ja tuetaan kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti sekä edistetään demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallintotavan, ihmisoikeuksien ja muiden EU:n arvojen ja periaatteiden noudattamista. Samalla Komissaarina Urpilainen tekee tiivistä yhteistyötä muiden komissaarien kanssa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Kuten näkyy komissaarin työ on hyvin tärkeä virka ja hän on hoitanut työnsä mallikkaasti muilla maailman mantereilla edustaen koko EU:ta. Urpilaisen johdolla hänen komission kabinetti ovat saaneet aikaan suoraa hyötyä ihmisille. Näkyvä esimerkki on paikallisen terveydenhuollon valmistuksesta Afrikassa Afrikan maiden kanssa. Tämän vuoksi komisaarityön raameja kunnioittaen Urpilainen on joutunut odottamaan virallisen ehdokkuuden jättämiselle, koska komissaarin työstä ei voi eikä saa irtaantua, kuin hyvin painavasta syystä ja silloinkin vain kahden kuukauden ajaksi.

Suomen ulkopoliittisen linjan kulmakivenä on aina ollut yhtenäisyys ja jatkuvuus. Yhtenäinen Suomi tarkoittaa vahvaa Suomea, jolloin ulkopuolelta tulevat tai sisällä syntyneet uhkakuvat kuten rasismi eivät saa sijaa Suomessa ja haurasta maatamme. Jatkuvuus toisaalta ovat tärkeä teema tulevaisuudelle, koska näin pidämme sen hyvän maineen, joka Suomella on ollut maailmassa edelläkävijä maana esimerkiksi tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden parissa. Jatkuvuus lisää luottamusta maamme, mikä lisää hyvinvointia Suomeen. Näitä tekijöitä haluaa myös Jutta Urpilainen presidenttiehdokkaana vaalia. Hän kiteyttää linjaansa kolmeen sanaan: puolustukseen, arvoihin ja rajoihin. Oma puolustuskyky ja vahva Nato on turvallinen yhdistelmä. Ulkoiset turvallisuusuhat, kuten hybirdiuhat ja välineellistetty maahantulo, torjutaan yhdessä EU:n ja Naton kanssa. Urpilaisen mukaan ulkoisesti vahva Suomi tarvitsee sisäisesti vahvan Suomen. Uskon, että Jutta tulee yhdistämään kansaa, jolloin voimme olla vahva osa Pohjolaa, EU:ta ja Natoa.

Haluamme muistuttaa nuoria Jutta Urpilaisen olevan nuorille äänestäjille todella hyvä ehdokas, koska hän on läpi uransa tehnyt töitä nuorten aseman eteen. Tähän lienee ehkä syyksi se, että Urpilainen on itsekin aikoinaan ollut aktiivinen nuorisojärjestöjen aktiivi ja täten tunnistaa nuorten aseman tärkeyden yhteiskunnassa. Hän esimerkiksi jokaisella työmatkallaan valtionjohdon lisäksi haluaa tavata myös paikallisia, tavallisia nuoria. Urpilainen on monesti tuonut esiin sen, että nuorten pitäisi olla kuskin paikalla, kun laaditaan politiikkaa, joka muokkaa heidän tulevaisuuttaan. Hän myös muistuttaa, että muutos alkaa kotoa, joten hän on ottanut kansainvälisten kumppanuuksien nuorisokaikulautakunnan mukaan toimintasuunnitelman valmisteluun ja pyysi EU:n edustustoja perustamaan rakenteita nuorten kuulemiseksi. Hän on myös paljon tehnyt töitä 2250- nuoret, rauha ja turvallisuus agendan parissa.

Suomen nuorina meidän pitää huolehtia siitä, että presidenttiksemme pääsee ihminen, joka vahvasti edistää meidän nuorien arvoja ja tulevaisuutta sekä samalla edistää Suomen arvoja kaikkia suomalaisia huomioiden. Kuten Urpilainen on sanonut, ” ketään ei jätetä ”. Tämä on vahva viesti meille jokaiselle.

 

Tawar Salari
Katilö ja terveystieteiden opiskelija,
Demariopiskelijoiden liittohallituksen jäsen
Demarinuorten aktiivi