Demarinuoret iloitsee, että nuorisotakuun ansiosta nuoriin, heidän palvelutarpeisiinsa ja palveluiden kehittämiseen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota. Tänään julkaistun Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen loppuraportin tulokset ovat rohkaisevia ja antavat hyviä eväitä nuorisotakuun kehittämiseen. Loppuraportin mukaan nuorisotakuun haasteet liittyvät yksilöllisen ohjauksen parantamiseen, monialaisen yhteistyön ja koordinaation tehostamiseen sekä tunnettuuden lisäämiseen.

– On ensisijaisen tärkeää, että nuorille tarjotaan mahdollisimman yksilöllistä tukea ja ohjausta, jossa otetaan nuoren elämäntilanne kokonaisvaltaisesti huomioon. TE-palvelut saivat nuorilta ja ammattilaisilta moitteita liiallisesta byrokraattisuudesta ja joustamattomuudesta – pompottelu luukulta toiselle on lopetettava, ja nuori ja hänen tarpeensa on kohdattava yksilöllisesti, vaatii Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen.

Demarinuorten mukaan nuorisotakuun tunnettuuden eteen tarvitsee tehdä vielä töitä. Työnantajat kaipaavat erityisesti TE-palveluilta lisää konkreettista tietoa nuorisotakuusta. Myös monialaisen yhteistyön lisääminen sekä valtakunnallisen ja alueellisen koordinaation kehittäminen ovat loppuraportin mukaan avainasemassa nuorisotakuun onnistumisessa.

– Yhteistyön lisääminen on olennaista, jotta nuorisotakuu saadaan yhä vaikuttavammaksi. Koordinaation ja ohjauksen keskittämiseen sekä vastuiden selkiyttämiseen on myös kiinnitettävä enemmän huomiota. Nuorisotakuuta kehittäessä on kuitenkin muistettava, että suotuisa työmarkkinatilanne ja työllisyyteen panostaminen ovat parasta nuorisotakuuta kaikille Suomen nuorille, päättää Räsänen.

Lisätiedot:

Joona Räsänen
puheenjohtaja

050 547 5590
joona.rasanen(a)demarinuoret.fi