Nuorisojärjestöjen puheenjohtajat vaativat, että Suomessa siirrytään Ruotsin kaksi kolmesta -malliin, jolloin  tulevaisuudessa päättäjät eivät voisi toimia päätöksentekijöinä kaikilla kolmella hallinnon tasolla. Eduskunta käsittelee kevään aikana ehdotuksen lainsäädännöstä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon uudistamisesta. Tässä yhteydessä on mahdollisuus tehdä lakiin muutoksia ja estää vallan keskittyminen.

“Edessä siintävä vaalisuma tulee johtamaan siihen, että samat ihmiset tulevat toimimaan päätöksentekijöinä niin eduskunnassa, maakuntavaltuustoissa kuin kunnanvaltuustoissakin. Tässä vaiheessa on tehtävä muutoksia, ettei valta keskity ja päätöksenteon laatu heikkene kiireen takia”, nuorisojärjestöjen puheenjohtajat vaativat.

Suomen laki turvaa oikeuden asettua ehdolle vaaleissa. Tähän ei ole tarkoitus puuttua, vaan lakimuutos on toteutettava samalla periaatteella kuin Suomen eduskunnan ja EU-parlamentin kesken. Siinä edustajan on luovuttava paikastaan vasta, kun hän ottaa vastaan paikan toisen tason luottamuselimestä.

“Toimivan demokratian edellytys on poliittisen vallan hajauttaminen ja ihmisten laajat mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon. Suomella ei ole varaa sulkea päätöksenteon ovia tulevilta sukupolvilta”, puheenjohtajat linjaavat.

Lisätiedot:
Mikkel Näkkäläjärvi, Demarinuorten puheenjohtaja, +358400765002
Samuli Voutila, Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja, +358400988960
Hanna-Marilla Zidan, Vasemmistonuorten puheenjohtaja, +358505902771
Henrik Vuornos, Kokoomusnuorten puheenjohtaja, +358442534444
Christoffer Ingo, RKP-Nuorten puheenjohtaja, +358405455472
Suvi Mäkeläinen, Keskustanuorten puheenjohtaja, +358503846820
Aleksi Sarasmaa, KD -Nuorten puheenjohtaja, +358453478511
Iiris Suomela ja Sameli Sivonen, Vihreiden nuorten puheenjohtajat, +358443492228
Tiina Ahva, Sinisten Nuorten puheenjohtaja, +358504346920