Kuntavaaleissa äänestäminen on tänä keväänä erityisen tärkeää. Tulevalla valtuustokaudella kunnat kohtaavat monia muutosvoimia, jotka jättävät pysyvästi jälkensä suomalaiseen kuntakenttään.

Hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa jokaisen kunnan on löydettävä uudelleen oma roolinsa. Valmistautuminen aikaan, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ei enää ole kuntien harteilla, on jo käynnissä.

Valitsemme näissä kuntavaaleissa ennen kaikkea tulevaisuuden kunnan päättäjät. Nyt valittavat valtuutetut pääsevät ottamaan kantaa muun muassa siihen strategiaan, jota uuden roolin omaksunut kunta ryhtyy toteuttamaan.

Ei ole samantekevää, kenen arvoilla ja periaatteilla kunnat viedään kohti uutta aikaa. Tulevaisuuden kunnan kannalta on ratkaisevan tärkeää, että myös nuoren sukupolven edustajia on mukana päätöksenteossa. Vain nuoret valtuutetut pystyvät aidosti tuomaan meidän sukupolvemme äänen esiin.

Vuoden 2012 kuntavaaleissa vain kolmannes alle 25-vuotiaista käytti äänioikeuttaan. Ei siis ole mikään ihme, että monen kunnan valtuuston ikärakenne on vinoutunut. Nuoria ehdokkaita ei koskaan tulla valitsemaan valtuustoihin runsaslukuisesti, mikäli nuoret eivät itse aktivoidu heitä äänestämään.

Tänään keskiviikkona käynnistyy kuntavaalien ennakkoäänestys ja meidän kaikkien nuorten on aktivoiduttava. Tehdään oman sukupolvemme ääni kuulluksi ja äänestetään yhdessä nuoria kuntavaaliehdokkaita. Pidetään huoli siitä, että myös nuoret pidetään mukana tulevaisuuden kunnan asioista päätettäessä.

SDP:llä on eri puolilla Suomea yli 500 erinomaista 18-32 –vuotiasta demarinuorta kuntavaaliehdokkaana. He jalkautuvat lähiviikkoina aktiivisesti kuntalaisten pariin ja ovat hyvin tavoitettavissa myös sosiaalisen median kautta.

Ole rohkeasti yhteydessä oman kuntasi nuoriin ehdokkaisiin, mikäli tarvitset vahvistusta äänestyspäätöksesi tueksi!

Eemeli Peltonen
Demarinuorten 1. Varapuheenjohtaja ja kuntavaaliehdokas Järvenpäässä