Poliittisten puolueiden nuorisojärjestöjen tehtävä on tarkkailla ja päivittää puoluetta hyvään, tulevaisuuteen katsovaan suuntaan. Olin näkevinäni Sebastian Tynkkysen johtamien Perussuomalaisten Nuorten linjassa avarakatseisuuden pilkahduksia puolueen politiikkaan. Se osoittautui viimeistään nyt väärinkäsitykseksi.

Kaikkia ihmisiä – kuten muitakaan eläimiä – ei voida yksiselitteisesti jakaa kahteen sukupuoleen. Se on jo biologisesti todistettu fakta, josta löytyy rutkasti aineistoa.

Valitettavaa on, että asiaa koskevat tutkimukset saavat aivan liian vähän huomiota, koska aihe koetaan edelleen jokseenkin outona ja pelottavana mörkönä. Kouluissa ei edelleenkään näistä asioista juuri puhuta. Siksi myös meillä Suomessa on ihmisiä, joilla ei ole tarpeeksi oikeaa tietoa näistä asioista.

Feminismissä ja sukupuolineutraalissa ajattelussa ei myöskään ole kyse sukupuolten pakko hävittämisestä tai erojen kieltämisestä, vaan jokaisen oikeudesta olla sellainen ihminen millaiseksi itsensä kokee, täysin samassa asemassa muihin nähden.

 

Perussuomalaiset Nuoret ilmaisevat kirjoituksessaan huolensa poikalasten koulumenestyksestä ja -motivaatiosta. Mikäli oikein ymmärrän, peruskoulua tulisi heidän mukaansa kehittää suuntaan, jossa pojat oppivat paremmin ja pysyisivät tyttöjen mukana opetuksessa.

 

Mikä sitten haittaa poikien oppimista? Kouluelämässä oletetaan poikien jo valmiiksi olevan alttiimpia sopimattomaan käytökseen, kun taas tyttöjä ei useinkaan tulla epäillyksi mistään. Paraneeko poikien koulumotivaatio todella uskottelemalla heille, että “me nyt vain olemme tällaisia, koska olemme poikia”? Poikien vauhdikkaampi käytös koulussa juontaa juurensa mielestäni nimenomaan näihin normeihin, joita heidän oletetaan seuraavan. Perusnuorten käsitys siis ajaa eteenpäin sukupuolten välistä oppimiskuilua.

 

Suosittelen Perussuomalaisten Nuorten hallitukselle ja kaikille muille jäsenille tutustumista ensin aiheeseen, josta he kampanjoivat, sillä hatarasti perustellun disinformaation levittäminen on väärin kansalaisia kohtaan. Radikaali kampanja saa näkyvyyttä, mutta se tuskin auttaa puoluetta nostamaan kannatustaan syöksykierteestä. Perussuomalaiset rajaavat kannattajakuntaansa tehokkaasti ja voivat luottaa siihen, että tuhansien fiksujen ja maalaisjärjen omaavien suomalaisten äänet putoavat jatkossakin aivan muihin laareihin.

Miika Kemppainen, Turun demarinuorten puheenjohtaja