Amnesty ja Ihmisoikeusliitto julkaisivat 31.8.2021 raportin ”Elän jatkuvassa kriisitilanteessa ja hädässä” – riittämätön perusturva Suomessa. Raportin mukaan perusturvan taso ei takaa riittävää toimeentuloa tai taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien toteutumista Suomessa. Järjestöt nostavat raportissaan esiin perusturvan elämiseen riittämättömän tason, palveluiden riittämättömyyden, sekä työelämän epävarmistumisen. Raportissa todetaan esimerkiksi joka kuudennen suomalaisen olleen köyhyys- tai syrjäytymis­riskissä vuonna 2019.

Amnesty ja Ihmisoikeusliitto ovat saaneet raportistaan osakseen kritiikkiä Helsingin sanomien pääkirjoituksessa 1.9.2021, jonka mukaan ihmisoikeusjärjestöjen ei tulisi sekoittaa politiikkaa ja taloudellisia ihmisoikeuksia. HS:n pääkirjoitustoimituksen olisi korkea aika kerrata ihmisoikeuksista, sillä taloudelliset ja sosiaaliset ihmisoikeudet ovat aivan yhtä tärkeitä kuin muutkin ihmisoikeudet. On kansallinen häpeä, että osa suomalaisista käytännössä tuomitaan elämään niukkuudessa vastoinkäymisten kohdatessa, tai silloin kun työ ei tarjoa elämiseen riittävää elantoa. Häpeällistä on myös se kuinka avun ja myötätunnon sijaan he saavat osakseen vain arvostelua yhteiskunnan parempiosaisilta.

Sosiaaliturvan leikkaaminen ei auta yhtään syrjäytynyttä ihmistä takaisin työelämään. Sosiaaliturvajärjestelmää on uudistettava joustavammaksi ja yksinkertaisemmaksi, ja samalla se tulee yhdistää yksilöllisiin työllisyys-, koulutus-, ja muihin hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin. Perusturvan tasoa on myös parannettava. Sanna Marinin hallituksen olisikin korkea aika aloittaa sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen SDP:n yleisturvan pohjalta.

Myös epävarmistuvan työelämän pelisäännöt kaipaavat uudistamista. Työ on toimeentulon ja hyvinvoinnin perusta, mutta palkkatyököyhyys on ongelma varsinkin naisvaltaisilla ja matalapalkkaisilla palvelualoilla joilla osa-aikatyö on yleistä. Matalapalkka-alojen työehtoja on parannettava, ja epäsäännöllisestä osa-aikatyöstä aiheutuvia ongelmiin on puututtava. Parhaiten tässä onnistutaan työntekijän turvana oleva ammattiyhdistysliikkeen ja työmarkkinoiden sopimisen kulttuurin vahvistamisella.

Hallituksen on syytä muistaa, ettei perustoimeentulosta leikkaaminen syksyn budjettiriihessä ole oikeudenmukainen tai toimiva ratkaisu. Hallituksen tulisikin keskittyä lyhtykatseisen leikkauspolitiikan sijaan sosiaaliturvan uudistamiseen ja puuttua työelämän epäkohtiin Amnestyn ja Ihmisoikeusliiton esiin nostaminen ongelmien korjaamiseksi.

Pohjois-Suomen Demarinuoret