Kannanotto 21.2.2013
Julkaisuvapaa heti

Pohjois-Savon poliittiset nuorisojärjestöt: Ovatko toisen asteen opiskelijat eriarvoisessa asemassa?

Poliittisina nuorisojärjestöinä kannamme yhteistä huolta nuorten keskuudessa ilmenevistä ennakkoluuloista ja asenteista yhteiskunnallista vaikuttamista sekä poliittista toimintaa kohtaan. Jokaisella nuorella tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua, vaikuttaa ja saada yhteiskunnallisten aineiden opetusta.

Huolemme kohdistuu etenkin ammatillisiin oppilaitoksiin, joissa yhteiskunnallisten aineiden opetuksen määrä on huomattavasti lukioita pienempi. Herää kysymys, ovatko toisen asteen opiskelijat eriarvoisessa asemassa?

Koulujärjestelmämme tarkoitus on kasvattaa aktiivisia kansalaisia. Opiskelija on osallinen yhteiskunnassa jo opiskeluaikana, joten heitä tulisi rohkaista kertomaan mielipiteensä, ottamaan kantaa ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Kokemuksemme kuopiolaisista oppilaitoksista kertoo, etteivät eri oppilaitosten nuoret ole tässä asiassa yhdenvertaisessa asemassa. Syksyn 2012 kunnallisvaalien alla kuopiolaiset lukiot kantoivat vastuuta nuorten aktivoimisesta ja kutsuivat poliittisia nuorisojärjestöjä esittelemään toimintaansa sekä vastaamaan opiskelijoiden kysymyksiin. Syntyi monia hyviä keskustelua nuorille tärkeistä asioista ja samalla juuri äänestysikään tulleita nuoria muistutettiin äänestämisen tärkeydestä tulevissa vaaleissa. Tulevaisuudessa toivoisimme samanlaisia keskusteluja ja tilaisuuksia syntyvän myös ammatillisten oppilaitosten nuorien kanssa.

Ammatillisissa oppilaitoksissa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Onko opiskelijoita kuultu esimerkiksi koulutuspaikkojen leikkauksissa? Nuorten pahoinvointia käsittelevissä keskusteluissa on unohtunut osallisuus. Osallisuus luo hyvinvointia, kun taas passiivisuus pahoinvointia.

Nuorisojärjestöjen edustajina haluamme olla herättelemässä nuorten keskuudessa avointa keskustelua, vastata heidän kysymyksiinsä ja tarpeisiinsa, sekä olla romuttamassa turhia kielteisiä ennakkoluuloja poliittista toimintaa kohtaan. Haluamme olla luomassa ilmapiiriä, jossa yhteiskunnallinen toiminta ja vaikuttaminen nähdään osana arkea ja jokaisen yksilön oikeutena ja mahdollisuutena. Lähtökohtaisesti oppilaitosten ei tulisi pelätä poliittisia nuorisojärjestöjä eikä politiikkaa pitäisi nähdä mörkönä. Muutos lähtee pienestä. Esimerkiksi kutsusta poliittisille nuorisojärjestöille tulla tutustumaan ammatillisen koulutuksen arkeen.

Kannanoton allekirjoittaneet Pohjois-Savon poliittiset nuorisojärjestöt (aakkosjärjestyksessä):
Pohjois-Savon PS-nuoret
Pohjois-Savon Kokoomusnuoret
Pohjois-Savon Keskustanuoret
Pohjois-Savon KD-nuoret
KuVio (Kuopion vihreät nuoret ja opiskelijat)
Kuopion Demarinuoret