Pohjois-Suomen Demarinuoret jakaa oululaisten huolen Euroopan Unionin suunnasta. Eurooppa on rakennettu Euroopan Ihmisoikeussopimuksen arvopohjalle, jolle Euroopan Unionissa näyttää olevan kuitenkin törkeitä erityispoikkeuksia.

Demarinuoret keräsivät oululaisilta avointa palautetta Euroopan Unionista Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta kauppakeskus Valkeassa. Vastaajien ikä vaihteli aina varhaisnuorista yli 90-vuotiaisiin kanssaihmisiin. Vastauksia kertyi 84, joista noin kaksi kolmasosaa oli positiivisia. Erityisesti kiiteltiin Erasmus-nuorisoprojekteja, matkustamisen ja muuttamisen helppoutta sekä yhteistä vakautta ja turvaa.

Negatiivisesta palautteesta löytyi arvostelua EU-byrokratian kankeudesta sekä Suomen jäsenmaksuista. Kuitenkin useassa palautteessa oli mainittu, miten eri jäsenmailla tuntuu olevan eri pelisäännöt. Erityisesti Unkarin jo lähes diktatuurimainen tilanne ihmetytti monia.

Samoin ihmettelee ja tuomitsee Pohjois-Suomen Demarinuoret: EUssa ei ole sijaa ihmisoikeusloukkauksille. Kaikkien jäsenmaiden tulee ehdottomasti kunnioittaa sananvapautta, liikkumisenvapautta sekä oikeutta yhdenvertaiseen kohteluun. Demarinuoret kiittää siis kaikkia vastaajia, ja erityisesti niitä, jotka nostivat epäkohtia esille. Suomella on oikeus ja velvollisuus vaatia parempaa Eurooppaa, ja myös Pohjois-Suomen Demarinuoret tulevat tekemään jatkossa työtä näiden mainittujen epäkohtien poistamiseksi.