Hyvinvointivaltion tehtävä on turvata kansalaisten hyvinvointi kaikissa tilanteissa, ja erityisesti kriisiaikoina. Korona-ajan jälkeen yhteiskunnan on ryhdyttävä toimiin sosiaalisen velan korjaamiseksi panostamalla suomalaisten laaja-alaiseen hyvinvointiin. Yhteiskunnan tulee investoida työhyvinvointiin, mielenterveyspalveluihin ja sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitojonojen purkamiseen. 

Korona-ajan aiheuttama yksinäisyys, ahdistus ja muut huolet ovat jättäneet jälkensä lukuisten ihmisten mielenterveyteen. Monet riskiryhmiin kuuluvat isovanhemmat eivät ole voineet tavata sukulaisiaan pitkiin aikoihin, ja monet nuoret sekä opiskelijat ovat jääneet paitsi elämää muovaamista kokemuksista. 

Koronakriisin myötä urheiluseurat ja monet muut yhdistykset ovat joutuneet vähentämään toimintaansa merkittävästi. Sosiaalisen velan korjaamiseksi on erityisesti tärkeää auttaa kansalaisyhteiskuntaa, harrastustoimintaa, sekä kulttuurialaa palaamaan normaaliin mahdollisimman nopeasti. Mielekäs tekeminen, sosiaalinen kanssakäyminen ja ihmisten lähipiirien muodostamat turvaverkot ovat ensiarvoisen tärkeitä koronapandemian mielenterveyteen ja jaksamiseen jättämien jälkien korjaamiseksi. 

Toimia on tehtävä niin koronan leviämisen estämiseksi, kuin myös kansalaisten rohkaisemiseksi elämyksien tavoitteluun sekä muuhun sosiaaliseen toimintaa. Tämä kaikki tulee aiheuttamaan merkittäviä kustannuksia, mutta sen hinta tulee olemaan halpa verrattuna esimerkiksi vuosikymmeniä jatkuvien mielenterveysongelmien aiheuttamiin kuluihin yhteiskunnalle, puhumattakaan mittaamattomasta inhimillisestä kärsimyksestä.

Pohjois-Suomen Demarinuoret