Pohjois-Suomen Demarinuoret yhtyy Vihreiden ehdotukseen lähijunaliikenteen kehittämisestä Suomen kaupungeissa. Erityisesti kannatamme ajatusta lähijunaliikenteen avaamisesta Raahen, Oulun, ja Tornion välille. Me emme kuitenkaan halua tyytyä vain lähijunaliikenteen kehittämiseen, ja esitämmekin kunnianhimon ulottamista tulevina vuosina ja vuosikymmeninä myös osaksi laajempaa pohjoisen rataverkon kehittämistä osana yleiseurooppalaista kokonaisuutta.

Pohjoisen rataverkon kehittämisellä olisi useita positiivisia vaikutuksia alueen elinvoimaisuulle, elinkeinoelämlle ja saavutettavuudelle. Esimerkiksi lähijunaliikenteen kehittämisellä pitkien välimatkojen Pohjois-Suomessa kasvukeskuksia ympäröivät kaupungit ja taajamat voidaan sitoa tiiviimmin osaksi alueidensa kasvukeskusten talous- ja työssäkäyntialueita.

Suomen läpi kulkevan kaksoisraiteen ulottaminen Rovaniemelle, tai pohjoisemmaksi, ja sen liittäminen Ruotsin kautta Keski-Eurooppaan kulkevaan rataverkkoon hyödyttäisi pohjoisen teollisuutta ja yrityksiä. Pohjois-Suomen matkailualaa voitaisiin tukea esimerkiksi laajentamalla junayhteyksiä laskettelukeskuspaikkakunnille.

Lähijuna- ja muun rataliikenteen ilmasto- ja ympäristöystävällisyys on kiistaton. Varsinkin lähijunaliikenteen kehittäminen kaupunkien ja taajamien välillä tarjoaisi vaihtoehdon yksityisautoilulle. Kattava ja pohjoiseen kytkeytyvä yleiseurooppalainen rataverkko tarjoaisi puolestaan pohjoiseen matkaaville turisteille ja heidän suosimalleen lentoliikenteelle ilmastoystävällisen vaihtoehdon. Pohjoisen rataverkkoa laajennettaessa on ehdottomasti kuunneltava paikallisten näkemyksiä sekä huomioitava alueen luontoarvot ja porotalouden tarpeet.

Suomen rataverkon kehittäminen olisi hyödyllistä niin taloudellisesti, kuin myös ilmaston ja ympäristön kannalta. Pohjois-Suomelle investoinnit rataverkkoon olisivat merkittävä taloudellinen piristysruiske, parannus alueen saavutettavuuteen, ja niiden myötä alueen mahdollisuudet kehittää elinkeinoelämää parantuisivat huomattavasti. Onkin hienoa että rataverkkojen ja lähijunaliikenteen laajentaminen saavat puolueilta laajaa kannatusta.

Pohjois-Suomen Demarinuorten piirihallitus

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Maija Mietala, puh. 050 4314026
Järjestösihteeri Janne-Pekka Niemimäki, puh. 0404846773