Suomen Keskustanuoret, RKP -nuoret, Kristillisdemokraattiset Nuoret, Demarinuoret, Vihreät Nuoret ja Opiskelijat, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat ja Sosialidemokraattiset opiskelijat vaativat Suomen hallitukselta konkreettisia tekoja verovälttelyn ja veroparatiisi-ilmiön kitkemiseksi. ”Euroopan unionista katoaa vuosittain noin tuhat miljardia euroa monikansallisten yritysten verovälttelyn vuoksi veroparatiiseihin. Tämä kehitys on pysäytettävä” toteaa Demarinuorten varapuheenjohtaja Petra Peltonen. ”Yksi konkreettinen keino olisi ottaa Suomessa käyttöön kaikkia kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä koskeva maakohtainen veroraportointivelvoite” sanoo Saara Ilvessalo, Vihreiden Nuorten ja Opiskelijoiden liiton (ViNO) puheenjohtaja.

Veroparatiiseiksi kutsutaan hyvin matalan tai peräti olemattoman verotusasteen omaavia alueita, joissa usein on myös vahva liikesalaisuusaste. Monet yritykset ja yhtiöt siirtävät rahojaan veroparatiiseihin perustettuihin rahastoihin ja tytäryhtiöihin verojen välttämiseksi. Näitä alueita on maailmassa yli 70. Euroopassa tällaisia matalan verotusasteen omaavia alueita ovat esimerkiksi Irlanti, Alankomaat, Iso-Britannia ja Sveitsi.

Euroopan parlamentti äänesti 8.heinäkuuta maakohtaisen veroraportoinnin puolesta osana niin kutsuttua osakkeen omistajien oikeuksien direktiiviä. Maakohtainen veroraportointi sisältyi muutosesitykseen, joka koski tilinpäätösdirektiiviä. ”Euroopan parlamentti otti nyt tärkeän ja konkreettisen askeleen kohti kestävämpää veropolitiikkaa.” toteaa Keskustanuorten puheenjohtaja Teppo Säkkinen. Asia on nyt Euroopan komission arvioitavana. ”EP:n äänestys oli vasta ensimmäinen askel. Nyt toivomme Euroopan komissiolta ja jäsenvaltioilta samaa suhtautumista verovastuun kasvattamiseen”, täydentävää Sosiaalidemokraattisten Opiskelijoiden puheenjohtaja Hanna Huumonen. ”Etenkin Suomen on osoitettava olevansa kestävän ja vastuullisen veropolitiikan kannalla”, lisää Kristillisdemokraattisen Nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen.

Maakohtainen veroraportointi velvoittaisi yritykset ja muut liiketoimintaa harjoittavat elimet tuomaan vuosittain julki tietoja koskien liikevoittojensa, maksettujen verojen, luotujen tulojen ja työntekijöidensä määriä. Vaatimus koskisi myös ulkomaalaisia tytäryhtiöitä. ”Tämä direktiivimuutos lisäisi läpinäkyvyyttä monikansallisten yritysten liiketoiminnassa, ja tästä hyötyisivät paitsi viranomaiset myös vastuulliset sijoittajat ja yritykset, sillä silloin olisi helpompi seurata yritysten vastuun kantoa verotuksessa”, huomauttaa RKP -nuorten puheenjohtaja Ida Schauman.

Yritysten verovälttely on ongelmallista Suomen, EU:n ja ennen kaikkea kehittyvien maiden kannalta. Massiivinen verovastuun välttely murentaa valtioiden hyvinvointipalveluiden rahoituspohjaa ja kasvattaa tuloeroja niin Suomen sisällä kuin globaalisti etelän ja pohjoisen välillä. ”Maakohtaisen veroraportointivelvoitteen avulla voisimme valvoa, että yritykset, jotka harjoittavat liiketoimintaa kehittyvissä maissa, maksaisivat myös veronsa sinne vastuullisesti” Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Pinja Laukkanen tuo esille. ”Näin kehittyvän valtion veropohja olisi vahvempi ja siellä voitaisiin tuottaa hyvinvointipalveluita itsenäisesti eikä se olisi niin riippuvainen länsimaiden kehitysavustuksista” lisää Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni Ahlakorpi.

Suomen Keskustanuoret, RKP -nuoret, Kristillisdemokraattiset Nuoret, Demarinuoret, Vihreät Nuoret ja Opiskelijat, Vasemmistonuoret, Vasemmisto-opiskelijat ja Sosialidemokraattiset opiskelijat vaativat Suomen hallitusta muodostamaan myönteisen kannan maakohtaista veroraportointia kohtaan.

Tämä kannanotto on kirjoitettu osana seitsemän kansalaisjärjestön yhteistä Veroparatiisimatkat- kampanjaa. Järjestöt kehottavat tämän kannanoton lukijoita tutustumaan kampanjaan osoitteessa www.veroparatiisimatkat.fi ja allekirjoittamaan vetoomuksen maakohtaisen veroraportoinnin puolesta osoitteessa www.piikkikii.fi. Vetoomus luovutetaan poliittisille päättäjille syksyllä.

Lisätietoja:
Demarinuoret: Vpj Petra Peltonen, 050 371 3920
petra.peltonen(at)demarinuoret.fi

Vihreät Nuoret ja Opiskelijat: Pj. Saara Ilvessalo, 0400 504 089
saara.ilvessalo(at)vino.fi

Keskustanuoret: Pj. Teppo Säkkinen, +358 50 3846 820
teppo.sakkinen(at)keskustanuoret.fi

RKP –nuoret: Pj. Ida Schauman, +358 40 1824 969
ida.schauman(at)su.fi

KD –nuoret: Pj. Remo Ronkainen, +358 50 595 8819
remo.ronkainen(at)kdnuoret.fi

Vasemmistonuoret: Pj. Anni Ahlakorpi, 040 545 4753
anni(at)vasemmistonuoret.fi

Vasemmisto-opiskelijat: Pj. Pinja Laukkanen, 040 140 2229
puheenjohtaja(at)vasemmisto-opiskelijat.fi

Sosialidemokraattiset Opiskelijat: Pj. Hanna Huumonen, +358 45 112 9299
puheenjohtaja(at)sonk.fi

Veroparatiisimatkat: Hankekoordinaattori Heli Mahkonen, 0504152888
heli.mahkonen(at)gmail.com