(Julkaistu Aamupostissa 16.2. toimituksen muokkaamana nimellä Suomi tarvitsee uuden ja monipuolisen viennin strategian.)

Hyvä lukija. Mikäli et koskaan voisi äänestää missään vaaleissa sosialidemokraattia, voit jättää tekstin lukemisen jo tähän. Taas sinä, joka ehkä saattaisit meitä äänestää, jatka lukemista niin kerromme, miksi meitä äänestäminen kannattaa.

Me sosialidemokraatit olemme valinneet vaaliohjelmamme painopisteiksi kolme tärkeää ja toisiaan tukevaa teemaa: työn, tasa-arvon ja turvallisuuden. Haluamme olla rakentamassa Suomea, jossa jokainen yksilö on arvokas ja tärkeä sellaisena kuin on. Yhteiskunnassamme jokainen ihminen voi onnistua lähtökohdistaan riippumatta ja jossa apu sekä tuki ovat tarvittaessa valmiina. Meille menestyksen avaimia ovat työn, tasa-arvon ja turvallisuuden lisäksi myös ihmisten välinen luottamus – ei markkinavoimien ylivalta. Yhdessä sopimisen, eli konsensuksen aika ei ole ohi.

Vaalien jälkeen tärkein tehtävä on luoda kestävää taloudellista kasvua ja uutta työtä. Vain kasvu turvaa hyvinvoinnin tulevaisuudessa: työttömät on saatava töihin, jotta he saavat ansiotuloja. Ansiotulot tuovat turvaa huomiselle: tiedon siitä, että raha riittää ruokaan ja vuokraan ensi viikollakin. Työllisyysasteen nosto lisää verotuloja kasvattaen niitä kuuluisia valtion hartioita.

Suomi on vientivetoinen maa. 40 % bruttokansantuotteestamme, eli siis tavaroiden ja palveluiden arvosta, menee vientiin. Kun vienti sakkaa, meistä jokainen ymmärtää, että se vaikuttaa erittäin negatiivisesti myös kotimaamme talouteen. Juuri siitä syystä tarvitsemme uuden ja monipuolisemman viennin strategian. Tarvitsemme uusia menestystarinoita ilmastonmuutoksen torjuntaan, kaupungistumiseen, uusiutuvaan energiaan, koulutukseen sekä terveyteen liittyvissä innovaatioissa.

Valtion on myös tarjottava lisää julkisia investointeja, joiden tavoitteena on tehostaa talouden toimintaa, luoda kysyntää työlle ja vahvistaa yksityisen sektorin kasvunäkymiä. Tällaisia ovat muun muassa homekoulujen korjaaminen, rautatiet ja tiestö.

Emme saa unohtaa itsensä työllistäviä pienyrittäjiä tavoitellessamme taloudellista kasvua. Yritysten arvonlisäveron eli ALV:n verovelvollisuuden alarajaa on nostettava 20 000 euroon. Myös pienyrittäjien sairasloman omavastuuajasta on poistettava kolme päivää ja epäkohdat yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvassa on korjattava. Investointien tekemistä on nopeutettava sekä yritysten kasvua haittaavia normeja vähennettävä: eli viranomaisten tehokkaampaa yhteistyötä, sääntelyn selkiyttämistä ja lupaprosessien nopeuttamista.

Haluamme vahvistaa työmarkkinoiden tasa-arvoa tukemalla voimakkaasti sellaisia työmarkkinaratkaisuja, jotka kaventavat sukupuolten välisiä palkkaeroja. Naisten ja miesten on saatava sama palkka samasta työstä. Haluamme kieltää nollatyösopimukset ja puuttua alipalkkaukseen vahvistaen vuokratyöntekijöiden asemaa. Nuorisotakuuta tulee kehittää entisestään, sillä yhden nuoren syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa. Etsimme työkyvyttömille, ikääntyneille työttömille ratkaisun, jolla varmistetaan kunniallinen tie eläkkeelle. Aiomme puuttua vahvemmin myös mielenterveysongelmien syihin ja ennaltaehkäistä niiden syntymistä.

Parannamme myös yksin asuvien ja yksinhuoltajaperheiden asemaa. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi päivähoitopalveluissa ja –maksuissa on huomioitava nykyistä paremmin yh-perheiden tarpeet, sekä kotitalousvähennystä on kehitettävä yksinasuvien näkökulmasta. Turvaamme myös arvokkaan vanhuuden tukemalla vanhuksen toimintakykyyn vaikuttavia palveluita sekä mahdollisuutta asua kotonaan. Kotiin vietäviä palveluita, kuten kuntoutusta ja omaishoitoa, on vahvistettava. Myös omaishoitajien työtä pitää tukea, esimerkiksi heidän palveluitaan ja tuen saatavuutta parantamalla. Tarvitsemme uuden omaishoitolain.

Lisää voit lukea vaaliohjelmastamme, jonka saat meiltä paperisena tai nettiversiona SDP:n kotisivuilta. Äänelläsi on väliä.

Jussi Kukkola
kaupunginvaltuutettu (sd.)
eduskuntavaaliehdokas
Hyvinkää

Miia Nahkuri
kaupunginvaltuutettu kaupunginhallituksen jäsen (sd.)
eduskuntavaaliehdokas
Riihimäki