Hyvät ystävät, rakkaat toverit,

Jos minulle olisi ehdolle lähtiessäni kerrottu, millaisessa tilanteessa Suomi ja maailma tänään ovat, en olisi sitä tohtinut uskoa. Niin lyhyessä ajassa koko maailma kääntyi ylösalaisin globaalin pandemian seurauksena.

Koronakriisi on meidän sukupolvellemme kriisi, jollaisesta ei ole ennakkotapausta. Se on korostanut yhteiskuntamme jakolinjoja kurjistamalla entisestään niiden asemaa, joiden tilanne oli kaikkein vaikein jo ennen pandemiaa. Välillä tuntuu siltä, että koronakriisin todellisuuteen ei ole vielä täysimääräisesti herätty. Yli 460 000 suomalaista on ollut tai on edelleen yt-neuvotteluiden piirissä. Yrityksiä on kadonnut vieden mukanaan työpaikkoja ja toimeentulon tuhansilta.

Kriisissä kuin kriisissä kaikkein eniten merkitystä on sillä, millaista politiikkaa sen keskellä harjoitetaan. 1990-luvun talouskriisissä harjoitettu leikkauspolitiikka tuotti vahingot, joita joudutaan korjailemaan edelleen. Tätä virhettä meillä ei ole varaa toistaa. Koronakriisi ei saa johtaa uuteen kadotettuun sukupolveen.

Siksi tärkein tehtävämme Demarinuorina on pitää lähivuosina huolta siitä, että pandemian jälkihoidossa ei toisteta 90-luvun laman virheitä. Tähän työhön kutsun mukaan myös muut poliittiset nuorisojärjestöt, koska sukupolvemme asia on yhteinen, eikä tunnista ideologisia rajoja.

Hyvät toverit,

Puhuin kampanjassani paljon siitä, miten Demarinuorten tulisi tehdä vahvemmin tulevaisuuspolitiikkaa. Kerroin, kuinka haluaisin meidän katsovan avauksissamme vuosikymmenten päähän. Tämä tarkoittaa, että Demarinuorten on käynnistettävä poliittisen ohjelmatyön uudistus, jolla määritämme seuraavat askeleet kohti unelmiemme yhteiskuntaa.

Rohkea ohjelmatyö takaa sen, että voimme aidosti olla vahva ja vaikuttava järjestö.

Tässä työssä voimme ottaa mallia meitä edeltäneistä sukupolvista. Oppivelvollisuuden laajentaminenkin oli kerran vain visio, jonka Demarinuoret esitti. Ja nyt oppivelvollisuutta ollaan laajentamassa koskemaan koko toista astetta ihan oikeasti. Vastaavia esimerkkejä riittää, joista viimeisin on monille tuttu, nykyisin puolueenkin sosiaaliturvamalli Yleisturva.

Kerran Demarinuorissa visioitu voi tulevaisuudessa olla todellinen uudistus. 

Nämä visiot eivät kuitenkaan synny taikasauvaa heilauttamalla tai yhden ihmisen toimesta. Tulevaisuustyö vaatii koko järjestön, kaikkien sen aktiivien panosta. Mitään suurta ei saa aikaan yksin. Siksi haluan puheenjohtajana mahdollistaa yhä laajemman osallisuuden omaan ohjelmatyöhömme. Tällä pohdinnalla uusi liittohallitus, tulee aloittamaan työnsä.

Hyvät toverit,

Ohjelmatyö ei kuitenkaan yksin riitä tekemään Demarinuorista Suomen johtavaa tulevaisuuden nuorisoliikettä. Tarvitsemme myös voimakasta vaikuttamistyötä.

Meidän on kyettävä toimimaan uudistavana voimana paitsi laajemmin yhteiskunnassa myös puolueyhteisön sisällä. Meidän ei tarvitse olla SDP:n kanssa kaikesta samaa mieltä, sillä nuorisojärjestön rooli on herätellä. On käytävä rakentavaa dialogia ja vaikutettava sisäisin väylin, mutta tarvittaessa haastettava myös julkisesti.

Viime viikonlopun puoluekokous oli hieno esimerkki tästä: suuri joukko nuoria puoluekokousedustajia, lukuisia Demarinuorten aloitteita ja rutkasti viestinnällistä näkyvyyttä. Tällaisessa roolissa puolueen kirittäjänä näen Demarinuoret tulevaisuudessakin. Meidän tulee omilla avauksillamme nostaa oman sukupolvemme näkemykset vahvemmin myös SDP:n agendalle.

Poliittisten avausten lisäksi nuoret ovat ottaneet vahvan roolin emopuolueessa myös henkilövalintojen myötä. Uusi sukupolvi on saanut vastuuta ja myös kantaa sitä näkyvästi.

On valtavan hienoa, että emopuolueen johtoon valittiin pääministeri Sanna Marin. Tuimme näkyvästi myös varapuheenjohtaja Matias Mäkysen valintaa. Näiden uuden sukupolven valintojen, Demarinuorten aktiivisuuden ja puoluekokouksen päätösten jälkeen kasvoi toivo siitä, että nuorten ääntä kuunneltaisiin yhä paremmin. Kasvoi usko siitä, että asemamme puolueessa vahvistuisi edelleen.

Tätä taustaa vasten onkin ollut hämmentävää kuulla, että uusi puoluehallitus heti ensitöikseen ensimmäisessä kokouksessa päätti jättää Demarinuoret kokonaan pois puoluehallituksen kokouksista – siis sen pöydän ympäriltä, jossa linjataan liikkeen suuntaa puoluekokouksien välillä. Me emme voi niellä tätä purematta. Puoluehallitus on ollut olennainen väylä kuulla ja käsittää ajankohtaista poliittista tilannetta sekä hyödyntää sitä myös omassa toiminnassamme emopuoluetta tukien. Nyt tehty päätös heikentää järjestöjemme välistä tiivistä ja hyvähenkistä yhteistyötä.

Tämä liittokokous lähettääkin siksi vahvan viestin puolueen johtoon: käsitelkää päätös uudelleen, muuttakaa sitä ja ottakaa Demarinuoret takaisin puoluehallituksen toiminnan ytimeen. Sen me olemme ansainneet.

Hyvät ystävät,

Vaikka koronakriisi vie nyt suurimman osan huomiostamme, meidän ei tule unohtaa toista aikamme kriisiä: ilmastonmuutosta. Tarvitsemme tulevaisuusvision siitä, miten ratkaisemme kaksoishaasteen hyvinvointivaltion turvaamisesta ja päästöttömän yhteiskunnan rakentamisesta. Kyse ei ole valinnasta – tarvitsemme molemmat. Siksi tavoitteenamme on edelleen oltava ennen kaikkea hiilineutraali hyvinvointivaltio.

Hiilineutraali hyvinvointivaltio nojaa kahtee peruspilariin: tasa-arvoon ja demokratiaan.

Rasismin, äärinationalismin ja protektionismin nostaessa päätään meillä täytyy olla rohkeutta puolustaa jokaisen jakamatonta ihmisarvoa ja kansanvaltaa. Meidän on muistettava, että se joka huutaa koviten, pelkää usein eniten. Tämän pelon vastineeksi meidän sosialidemokraattisten nuorten tulee tarjota luottamusta ja toivoa herättävä vaihtoehto.

Maailman nopea muutos asettaa luottamuksen edustukselliseen demokratiaan, puolueisiin ja poliittisiin toimijoihin koetukselle. Usein tuntuu siltä, että tämä epäluottamus kylvetään jo hyvin nuorella iällä. Jo pienet lapsetkin osaavat perustaa trollitilejä ja postailla loukkauksia. 

Poliittisilla nuorisojärjestöillä on suuri rooli demokratian uskottavuuden vaalimisessa nuorten silmissä. Siksi koulujen on avattava ovensa ja yhteiskunnan otettava poliittiset nuorisojärjestöt mukaan toteuttamaan demokratiakasvatusta. Kuka voisi paremmin kertoa nuorille vaikuttamisen tärkeydestä, kuin nuoret itse? Tämän haasteen heitän myös SDP:lle – miten voisimme yhdessä vahvistaa nuorten uskoa ja luottamusta demokratiaan?

Hyvät toverit,

Alkavalle liittohallituskaudelle ajoittuvat niin kunta- kuin maakuntavaalitkin. Nämä molemmat ovat meille Demarinuorina sekä suuri haaste että loistava mahdollisuus. Monelle kuntavaalit ovat ne ensimmäiset isommat vaalit ja siksi on tärkeää, että keskitämme niihin paljon aikaa ja resursseja. Meidän on innostettava uusia nuoria ehdokkaiksi, kohti ensiaskelia vaikuttamisen polulla. Tavoitteenamme täytyy olla nuorten kunnanvaltuutettujen määrän kasvattaminen nykyisestä, sekä vähintään yhden nuoren maakuntavaltuutetun valitseminen jokaisesta Suomen maakunnasta.

Kunnallisessa ja jatkossa maakunnallisessa päätöksenteossa ratkaistaan monia nuorten kannalta äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, sivistys, liikunta ja kulttuuri ovat vain esimerkkejä asioista, joista päätettäessä nuorten äänen on kuuluttava. Näistä asioista me Demarinuoret tulemme puhumaan vaalien lähestyessä.

Oma ajatukseni on, että meidän tulisi puhua myös kuntatasolla tulevaisuusinvestoinneista, joita kansallisen politiikan areenoilla edistetään nyt onnistuneesti. Esimerkiksi nuorten mielenterveyteen ja ylipäätään ennaltaehkäiseviin palveluihin satsaaminen tai julkisen liikenteen voimallinen kehittäminen ovat tälläisiä.

Hyvät toverit,

Demarinuoret ja SDP ovat nyt hyvällä tiellä. Haluan vielä kerran kiittää kautensa päättävää liittojohtoa tähänastisesta työstä! Kutsun teidät mukaan myös jatkamaan sitä työtä, jota olette päättyneellä liittohallituskaudella tehneet. Jatketaan tiivistä yhteistyötä jatkossakin!

Minä en hakenut puheenjohtajaksi siksi, että saisin johtaa järjestöä – vaan siksi, että saisin toimia paremman maailman eteen – aivan jokaisen täällä salissa olevan puolesta, mutta myös jokaisen sellaisen puolesta, jonka kanssa emme aina ole samaa mieltä, mutta jonka ihmisarvo on yhtä rikkumaton. Lähdetään tekemään unelmista totta!

 

Kiitos.

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
040 059 6521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi