Alipalkkauksella poljetaan työntekijöiden oikeuksia, vääristetään kilpailua ja aiheutetaan yhteiskunnalle menetyksiä maksamattomina veroina ja eläkemaksuina. Huolestuttavaa on että työnantajalla on tällä hetkellä mahdollisuus maksaa työehtosopimuksen määrittämän tason alittavaa palkkaa työntekijälle, siten varastaen hänelle kuuluvaa rahaa, ilman rangaistusta.  Se on yksi harmaan talouden muoto, jolla haetaan myös epäreilua kilpailuetua.

Alipalkkausta esiintyy mm. rakennus- kuljetus- ja palvelualoilla, erityisesti järjestäytymättömissä yrityksissä. Rakennusalalla alipalkkaus kohdistuu yksinomaan lähetettyihin ulkomaalaisiin työntekijöihin, ja palvelualoilla nuoriin työntekijöihin ja maahanmuuttajiin.

PAMin tilaaman selvityksen mukaan jopa 82 prosenttia suomalaisista aikuisväestöstä on sitä mieltä, että tilanteet, joissa maksetaan työntekijälle alan työehtosopimuksen määräykset alittavaa palkkaa, tulisi kriminalisoida ja maksaja tuomita rikoksesta. Työntekijöistä peräti 91 % ja johtajista 81 % kannattaa kriminalisointia. Yrittäjistä 64 % piti kriminalisointia tarpeellisena.

Muun muassa Rakennusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat vaatineet yhdessä alipalkkauksen julistamista rikolliseksi. Myös Suomen suurimman ammattiliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n 2015 eduskuntavaaliteeseissä otetaan kantaa alipalkkauksen kieltämiseksi. Jo pelkästään valtion menettämien verotulojen vuoksi olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin ja ratkaistava ongelma säätämällä laki palkkarikoksesta.

Tällä hetkellä eduskunnassa on vireillä kansanedustaja Antti Lindtmanin (sd.) 11.4.2012 jättämä lakialoite alipalkkauksen kriminalisoimisesta. Käsittelytietojen mukaan aloite on saapunut 27.04.2012 lakivaliokuntaan, mutta on edelleen käsittelemättä. Voimaan astuessa lakia rikkova työnantaja voidaan tuomita joko sakkoon tai vankeuteen.

Demarinuorten yksi eduskuntavaaliteemoista on, että alipakkaus tulisi kriminalisoida. Liian alhaisten palkkojen maksamisesta kärsivät myös rehelliset työnantajat, jotka eivät pysty vastaamaan alipalkkaa maksavien yritysten epäreiluun hintakilpailuun.

Roby Mountrakis

Demarinuorten liittohallituksen varajäsen ja SDP:n työelämätyöryhmän jäsen