Veroparatiisit tarjoavat monikansallisille yrityksille, eliitille sekä kansainväliselle rikollisuudelle puitteet ohittaa yhteiset pelisäännöt – pakoreitin verojen maksamisesta ja vastuullisesta finanssisääntelystä, sekä ohita vankila -kortin, kun kyse on rikosoikeudellisista sanktioista.

Näin ollen yhteiskuntaa rapauttavat verovälttelijät nauttivat vapaamatkustajina yhteiskunnan tarjoamista eduista kuitenkaan maksamatta niistä. On ainoastaan kohtuullista, että myös etuoikeutetummat osallistuisivat kykyjensä mukaan julkisten menojen kattamiseen.

Verovälttelijät murentavat yhteisen hyvinvoinnin rahoituspohjaa ja demokratian toimintaedellytyksiä. Yksistään Suomessa aggressiivisen verosuunnittelun veromenetykset ovat vuositasolla arviolta sadoista miljoonista euroista jopa yli miljardiin euroon. Aggressiivinen verosuunnittelu ei ainoastaan estä oikeudenmukaista tulonjakoa – se myös vahingoittaa vastuullisia yrittäjiä ja talouden tehokasta toimimista. Hyödyn tästä korjaavat taloudelliset rintamakarkurit.

Siinä missä Sipilän hallitus pyrki vahvistamaan verovälttelijöiden asemaa esittämällä hallintarekisterilakia ja veronkiertäjien armahdusta, on Marinin hallitus vastaavasti laajentanut verotietojen julkisuutta sekä puuttunut yritysten ja varakkaiden verovälttelymahdollisuuksiin.

Hallitus on jättänyt esityksen mm. arvonnousuverosta, jonka ansiosta Suomi voisi verottaa valtiossa kertyneitä myyntivoittoja myös maasta poismuuton jälkeen. Tämä estäisi sellaisen verojärjestelyn, jossa yrityksen kirjat siirretään veroparatiisiin ennen sijoitusomaisuuden myyntiä tai lahjoitusta.

Siitä huolimatta verolainsäädännössä on Suomessa edelleen rutkasti parannettavaa: 1) Osinkoverotusjärjestelmää on korjattava rajaamalla listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennukset 2) SDP:n lähdeveromalli eli 5 %:n lähdevero verovapaiden yhteisöjen osingoille on otettava käyttöön 3) Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistusten läpinäkyvyyttä on lisättävä 4) Veroetuudet on rajattava osinkojen tosiasiallisille saajille 5) Vanhentuneita kansainvälisiä verosopimuksia on uudistettava.

Ajatuspaja Tampere on tehnyt vastikään kansalaisaloitteen veroparatiisitoiminnan kieltämiseksi Suomen kansalaisilta ja suomalaisilta oikeushenkilöiltä. Olisi toivottavaa että aihepiiristä olisi jatkossa enemmänkin avauksia ja aktiivista keskustelua.

Luonnollisesti on vaadittava vieläkin radikaalimpia ja tarkemmin linjattuja toimenpiteitä, sekä vietävä keskustelu rohkeasti aiempaa pidemmälle. Muuten on mahdollista, että edes näitä täysin välttämättömiä korjauksia, ei koskaan saada täytäntöön.

Saana Kuusipalo

Kirjoittaja on Tampereen kaupunginvaltuuston varavaltuutettu ja Tampereen Demarinuorten hallituksen jäsen.

Lisää aiheesta: 1 2 3 4