Työ ja toimeentulo olivat vahva osa Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen eli SPD:n voitokasta vaalikampanjaa. SPD on sitoutunut korottamaan maan minimipalkkaa 12 euroon, joka Euroopan ammatillisen yhteistyöjärjestö ETUC:n mukaan asettaisi maan minimipalkan köyhyysrajan yläpuolella, ja nostaisi arviolta 10 miljoonan saksalaisen palkkoja. Puolueen suosittu kansleriehdokas Olaf Scholz puhui vaalikampanjansa aikana usein siitä, kuinka yhteiskunnan selkärankana toimivat matalapalkkaiset ammattiryhmät, kuten esimerkiksi hoiva-alan työntekijät, ansaitsevat kunnioitusta. Kunnioituksella Scholz tarkoitti elämiseen riittävää vähimmäispalkkaa. 

Vaikka Saksan parlamenttivaalit olivat pääasiassa vaali siitä kuka kansleriehdokkaista valitaan Angela Merkelin seuraajaksi, ei SPD olisi voittanut vaaleja ilman työtä ja toimeentuloa käsitteleviä vaaliteemoja. Sosialidemokraattien voitto kertoo saksalaisten tahdosta kehittää maansa vähimmäispalkkoja. Riittämättömiä vähimmäispalkkoja ei enää nähdä markkinatalouden ja talouskasvun kannalta välttämättömänä pahana, vaan eriarvoisuutta ja yhteiskunnallista tyytymättömyyttä synnyttävänä ongelmana joka tulee korjata.

Me Pohjois-Suomen Demarinuoret haluamme herätellä myös kotimaan sosialidemokraatteja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun työn ja toimeentulon suhteesta. Työ on toimeentulon ja hyvinvoinnin perusta, mutta on fakta ettei työ tarjoaa riittävää toimeentuloa jokaiselle. Nollatuntisopimukset, vuokratyö, sekä kokoaikaisen työn puute ovat lisänneet työssäkäyvien köyhien määrää, myös Suomessa. Palkkatyököyhyys on yleistä varsinkin matalapalkkaisilla ja naisvaltaisilla palvelualoilla, joilla epäsäännöllinen osa-aikatyö on yleistä. 

Saksalaisen sisarpuolueen innoittamana meidän on tuotava työväenliikkeen perinteisiin kuuluvan työn ja sen tekijän arvostus takaisin yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi modernein keinoin muiden arvojen ja tavoitteiden rinnalle. Meidän on tarjottava suomalaisille työmarkkinoille sopivia ratkaisuja työelämän epävarmistumiseen ja sen myötä kehittyneisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi palkkatyököyhyyteen. Suomalainen palkansaaja tarvitsee puolustajansa ja SDP on aina ollut työn ja sen tekijän puolue. Annetaan tämän näkyä ja kuulua.

Pohjois-Suomen Demarinuoret