Vaikka Suomessa asunnottomuus on asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tilastojen mukaan laskenut, on yksi kevään tärkeistä teemoista asuntopolitiikka. Huomioinarvoista on, että vaikka asunnottomuus on pienentynyt, on nuorten osuus pitkäaikaisasunnottomista noussut. Tarkkoja lukuja on myös vaikea saada, sillä tilastoissa ei usein näy esimerkiksi kavereiden tai sukulaisten luona väliaikaisesti asuminen.

Puute kohtuuhintaisista asunnoista on pääkaupunkiseudulla täysin omaa luokkaansa, mutta ongelmia löytyy myös kehä kolmosen ulkopuolelta, etenkin suuren työttömyysasteen paikkakunnilta. Nykyään nuorten aikuisten elämä on hektistä ja siitä puuttuu, joskus jopa tarkoituksella mutta useimmiten tahtomatta, vakaus ja varmuus. Niin parisuhteet kuin työelämäkin ovat muuttuneet ja pitkäaikainen sitoutuminen tuntuu usein etäiseltä ja vieraalta. Vuokrafirmojen, pätkätöiden ja nollatuntisopimusten työmaailmassa etenkin varmuus tulevaisuudesta jää helposti pelkäksi haaveeksi. Työelämä peräänkuuluttaa työntekijöiltä joustavuutta, mutta ennen kaikkea sitä tarvittaisiin nyt asuntopolitiikkaan.

Nuori törmää ongelmiin etenkin yksityisellä sektorilla, sillä niin neliövuokrat kuin vuokrasopimuksien kestotkin aiheuttavat harmaita hiuksia: asuntoon muuttaessa joutuu maksamaan vuokran lisäksi kahden kuukauden takuuvuokran ja asuntoon on sitouduttava vähintään vuodeksi saadakseen takuut takaisin. Työttömyyden iskiessä ei siis voi ongelmitta muuttaa edulliseempaankaan asuntoon. Toisaalta, mikäli työtön saisi vajaan vuoden työsopimuksen lähiseudulta, olisi muutto työn perässä riski, sillä matalilla palkoilla ja työttömyyskorvauksilla ei ole varaa menettää takuuvuokria. Julkisella puolella taas takuuvuokrat ja neliöhinnat ovat kohtuulliset, mutta puutetta pienistä asunnoista löytyy etenkin suurista kaupungeista. Vaikka neliövuokra olisikin pieni, kasvattaa ylimääräiset neliöt yksineläjän vuokralaskua kohtuuttomasti.

Opiskelijamaailmassa ratkaisu on löydetty opiskelija-asunnoista, joskin niistäkin on usein pulaa. Opiskelija-asunnot ovat kuitenkin alusta alkaen tarkoitettu väliaikaisiksi ja tarvittaessa lyhytaikaisiksi asunnoiksi, jotka mahdollistavat nopeatkin elämänmuutokset. Lappeenrannassa korkeakouluopiskelijoille on jopa luotu asuntotakuu, joka takaa kaikille aloittaville opiskelijoille asunnon kaupungista. Kaupunki tarjoaa yhteistyössä korkeakoulujen ja asuntosäätiöiden kanssa opiskelijoille turvaverkon, jota työttömille tai pätkätyöläisille ei ole. Lappeenrannassa asunnottomuuden ei haluta olevan este opiskelujen aloittamisella. Se ei saisi olla este myöskään työllistymiselle.

Sara Etola
liittohallituksen jäsen