“Panem et circenses”, leipää ja sirkushuveja on lentävä lause roomalaisen runoilijan Juvenaliksen satiirista. Lause kritisoi kansalaisia kiinnostuksesta oman vatsan kylläisyyteen ja viihteeseen yhteiskunnallisten teemojen sijaan. Lausahdus on varsin ajankohtainen, kun ajatellaan sirkushuvien tarkoittavan kulttuuria ja sivistystä ylipäätään. Tosin nyt sillä voidaan tarkoittaa jo kansan oikeutta sivistykseen. Syksyn käynnistyessä talousvaikeuksien kanssa kamppailevat kunnat valmistelevat jo hyvää vauhtia talousarvioita tulevalle vuodelle ja säästökohteita etsitään kuumeisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset kasvavat, mutta niiden pikainen hillitseminen, leikkaamisesta puhumattakaan, on lähes mahdotonta. Tässä vaiheessa kuvaan astuvat sivistyspalvelut.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut saattavat tuntua helpolta kohteelta. Kuka käyttää kirjastopalveluja, kun kaikki tieto löytyy netistä? Ja jos käyttääkin, niin tarvitaanko lähikirjastoja?

Vuoden 2013 tilastojen mukaan, suomalaiset vierailivat kirjastossa keskimäärin 9,5 kertaa vuoden aikana ja lainasi keskimäärin 17 aineistoa. Kirjastot tarjoavat peruspalvelua kaikenikäisille vauvasta vaariin tuloista riippumatta, jonka lisäksi ne ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja ja ylläpitävät alueellista yhteisöllisyyttä. Kulttuurilla ja taiteella taas on positiivisia vaikutuksia terveyteen, puhumattakaan vaikutuksista matkailuun. Jo pelkästään jokainen museokävijä jättää alueelle keskimäärin reilut 30 euroa (Piekkola, Suojanen & Vainio 2013).

Ulkoministeri Tuomioja muistutti Demarinuorten kesäleirillä Lammilla Suomen olevan maailman vähiten epäonnistunut maa (The Fund for Peace, 2014). Menestyksemme on aina nojannut ja tulee jatkossakin nojaamaan koulutukseen ja sivistykseen. Siksi leikkureiden heiluessa kulttuurin ja sivistyksen yllä, pitää tarkastella kokonaisuutta lyhytaikaisten säästöjen sijaan.

Vaikeina taloudellisina aikoina työttömyyden ja tuloerojen kasvaessa, ei ole ihme että kansa kaipaa ruokaa ja sivistystä. Pidetään siis kiinni oikeudestamme leipään ja sirkushuveihin.

Lähteet:
The Fund For Peace. Fragile States Index 2014. Saatavissa: http://ffp.statesindex.org/
Piekkola, H., Suojanen, O., Vainio, A.. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus. 2013. Vaasan Yliopisto