Jokaisella nuorella on lain mukaan oikeus vaikuttaa ja saada tietoa itseään koskevista asioista. Politiikka tulee tuoda nuoria lähelle ja heitä on aidosti kuultava päätöksenteossa. Nuoria on kannustettava antamalla heille mahdollisuudet aitoon vaikuttamiseen. Jo peruskoulusta lähtien tulisi kiinnittää enemmän huomiota demokratiakasvatukseen. Nuorisovaltuustot on otettava aidosti osaksi päätöksentekoa kaikissa kunnissa.

 

“Vetoamme Savo-Karjalan alueen oppilaitoksiin. Kutsukaa nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä vierailemaan ja keskustelemaan kouluihin. Kouluilla on tärkeä rooli nuorten osallisuuden ja aktiivisuuden lisäämisessä.” sanoo Savo-Karjalan Demarinuorten puheenjohtaja Jenni Mainonen.

 

Myös puolueiden tulee miettiä rohkeasti uudenlaisia tapoja toimia niin, että nuorten on helpompi saada tietoa ja tulla mukaan. Vaikuttamisen kulttuuri muuttuu ja perinteiset toimintatavat eivät innosta nuoria mukaan samalla tavalla kuin aiemmin. Toimintaa tulee pohtia niin, että jokaiselle löytyy kiinnostava tapa olla mukana luomassa parempaa yhteiskuntaa. Siitähän politiikassa on kysymys.

 

Lisätietoja

 

puheenjohtaja Jenni Mainonen

jennimainonen@gmail.com

p. 050 563 6325