Kuntien tulee tarjota kesätyöpaikka jokaiselle 16–18 – vuotiaalle. Suurin este nuorten työllistymiselle on työkokemuksen sekä työelämätaitojen puute ja niiden kehittäminen suoraan työelämässä tuo parhaat tulokset. Kunnat voivat työllistää nuoret omille toimialoilleen esimerkiksi toimistotyöhön, siivoustoimeen, viheralueiden hoitoon, ohjaajiksi leireille tai kirjastoihin.

Samalla yhteistyö paikallisten yritysten kanssa on tärkeää ja kuntien omien työpaikkojen lisäksi on mietittävä esimerkiksi kesätyöllistämistukien maksamista yrityksille, jotka palkkaavat nuoren työntekijän vähintään kuukaudeksi.

– Kuntien talous ei ole parhaassa kunnossa mutta tulevaisuuden veronmaksajiin panostaminen tuottaa tulevaisuudessa. Kunta on houkutteleva paikka nuorille vain, jos sieltä löytyy hyvät edellytykset elämään eli työtä, edulliset asunnot ja toimivat palvelut. Peruskoulunsa päättäville nuorille on taattava toisen asteen opiskelupaikka, muistuttaa SDP:n varapuheenjohtaja Eero Vainio.

– Elinkeinopolitiikan kehittämisessä yhteistyö kuntien ja paikallisten yritysten välillä on aivan välttämätöntä. Nuorten työllistäminen ensin kesätöihin ja myöhemmin harjoittelupaikkoihin sekä vakituisiin työsuhteisiin vaatii nykytilanteessa paljon yhteistyötä. Tähän on kiinnitettävä huomiota erityisesti nyt, kun nuorisotakuu tulee voimaan ensi vuoden alusta, vaatii Demarinuorten puheenjohtaja Räsänen.

Suomen kunnissa työllistettiin viime kesänä 40 000-45 000 nuorta ja määrä on pysynyt suunnilleen samana useana vuonna. Näin ollen vain vajaa viidennes alle 18-vuotiaista saa kesätyöpaikan kunnan kautta. Yksityisellä sektorilla kesätöitä on tarjolla keskimäärin kaksi yritystä kohden mutta palkatuista on alle 18-vuotiaita vain pieni osa säännöksien ja vastuukysymysten takia. Tämän takia kuntien on tultava yrityksiä vastaan ja etsittävä yhdessä työllistämisen muotoja, joilla nuoret saataisiin ajoissa työelämään.

Lisätietoja:

Joona Räsänen, Demarinuorten puheenjohtaja
p. 050 547 5590, joona.rasanen@demarinuoret.fi

Eero Vainio, SDP:n varapuheenjohtaja
p. 041 449 3002, eero.vainio@sdp.fi