Varttuneet demarinuoret aloittivat risteilyharrastuksensa ”virallisesti” ja vahvan muistitiedon mukaan vuonna 1993. Porukka, jonka nimeksi ”Varttuneet demarinuoret” vakiintui jo aivan alussa, koostuu yhä edelleen pääasiassa 1940–1960-lukujen sosialidemokraattisista nuorista, joita yhteiset sukupolvikokemukset yhdistävät. Varttuneilla demarinuorilla on ollut vain yksi tehtävä: järjestää vanhojen nuorisoliittolaisten valtakunnallinen tapaaminen kerran vuodessa. Heti alussa kokoontumisen muodoksi vakiintui laivaristeily. Paljon tapahtui nuorisoliitossa sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Mutta paljon on tapahtunut myös viimeisten 25 vuoden aikana niillä yhteisillä matkoilla, joille varttuneet demarinuoret ovat osallistuneet. Kolmisen vuotta sitten risteilyllä syntyi ajatus siitä, että yhteinen risteilyperinne tulisi merkitä muistiin eräänlaiseksi varttuneiden demarinuorten ”risteilyhistoriikiksi”. Sakari Kiuru kirjasi vuoden 2017 maaliskuussa, että tavoitteena on verkossa luettava julkaisu, josta voitaisiin tulostaa myös ”tietty kappalemäärä” kirjaksi. Allekirjoittanut lupautui julkaisun toimittajaksi. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan.

Tämä kirja ei olisi syntynyt ilman Varttuneiden demarinuorten talkootyötä. Kiitos siis vuosien 2016–2017 risteilyjen osallistujille muisteluistanne. On syytä kiittää myös varttuneiden demarinuorten huvitoimikuntaa, Martti Pöysälää, Sakari Kiurua, Sirkka-Liisa Skrikoa, Jaakko Kuuselaa, Matti J. Lainetta ja Risto Laakkosta aktiivisesta osallistumisesta hankkeeseen. Martti Pöysälän, Sakari Kiurun ja allekirjoitteneen muodostama ”kolmen kopla” on työstänyt julkaisua useaan otteeseen yhdessä. Pöysälän ja Kiurun muistiinpanot ja säilyneet paperit ovat olleet tämän julkaisun runkomateriaalina.

Kiitos kuuluu myös hankkeen rahoittajalle Kansan Sivistysrahastolle, joka muutenkin on ollut ikiaikaisena henkisenä ja materiaalisena tukena Varttuneille demarinuorille. Hankkeen suosittelijana toimi varttunut demarinuori, ministeri Pertti Paasio. Antti Paasio kuvasi tätä kirjaa varten vuoden 2017 risteilyn tapahtumia. Julkaisun graafinen ulkoasu ja taitto on Timo Nokkalan käsialaa. Kiitos myös heille.

Demarinuoret ja Nuoret Kotkat ovat ystävällisesti suostuneet siihen, että tämä julkaisu on luettavissa myös demarinuoret.fi ja nuoretkotkat.fi verkkosivustoilla.

Turun Hirvensalossa huhtikuussa 2018
Antti Vuorenrinne

 Lue kirja täältä (linkki).