Demarinuorten XXV liittokokouksen mielestä suurin riski suomalaisten turvallisuudelle on köyhyyden ja
eriarvoistumisen lisääntyminen. Liittokokous haluaa muistuttaa, että turvallisuus ei synny kasvattamalla puolustusmäärärahoja tai hankkimalla lisää peltipoliiseja ja metallinpaljastimia. Arjen turvallisuus ei riipu siitä, liittyykö Suomi Natoon vai lisätäänkö Pohjoismaista puolustusyhteistyötä. Arjen turvallisuus syntyy sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, yhdenvertaisista mahdollisuuksista ja oikeudesta työhön, koulutukseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

Turvallinen arki on mahdollista yhteiskunnassa, jossa jokainen voi kouluttautua, tehdä töitä, ansaita riittävän toimeentulon ja hyödyntää oman potentiaalinsa. Oppimista ja työtä arvostavassa yhteiskunnassa on jokaiselle tilaa, eikä kenenkään tarvitse jäädä yksin ja toimettomaksi. Yksinäisyys, eristäytyminen ja syrjäytyminen synnyttävät turvattomuutta ja levottomuutta, joka on paljon vaarallisempaa kuin yksikään ilmatilaloukkaus.

Turvallisessa arjessa elää hyvinvoivia ja onnellisia ihmisiä. Jokaisella on oikeus elää onnellista elämää, mutta sitä ei voi tehdä muiden ihmisten tai ympäristön kustannuksella. Ilman puhdasta ympäristöä turvallinen arki ei ole mahdollista. Kestävällä ympäristö-, ilmasto- ja energiapolitiikalla turvataan sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus.

Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja suvaitsevainen yhteiskunta on edellytys turvalliselle arjelle. Ihmisen tausta tai perheen varallisuus ei saa määrittää kenenkään tulevaisuutta, vaan jokaisella on oltava mahdollisuus tehdä elämästään juuri sellainen kuin itse haluaa. Turvallisessa maailmassa kaikki ovat vapaita, eikä ketään syrjitä sukupuolen, ihonvärin, ulkonäön, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen takia. Rasismi on tuomittava yksiselitteisesti.

Turvallisessa yhteiskunnassa ei tarvitse pelätä epäonnistumista tai vaikeuksia. Ihmisten hyvinvointia on tuettava ja mahdollisiin ongelmiin on puututtava ajoissa. Kattavat ja laadukkaat julkiset palvelut takaavat ihmisten sosioekonomisesta asemasta riippumatta kaikille yhtäläisen tuen ja avun. Jokaisella on oltava tunne siitä, että ei jää yksin silloin, kun apua tarvitaan eniten.

Turvallinen arki syntyy oikeudenmukaisella politiikalla, jonka päämääränä on ihmisten hyvinvoinnin
lisääminen. Demarinuorten liittokokouksen mielestä parasta ja tehokkainta sisäistä turvallisuuspolitiikkaa on
eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen ja hyvinvointierojen kaventaminen.

Lisätiedot:

Joona Räsänen
puheenjohtaja

050 547 5590
joona.rasanen(a)demarinuoret.fi