Det är under 100 dagar kvar till presidentvalet i USA. Efter partikongresserna har de två stora partiernas kandidater officiellt nominerats; republikanerna nominerar Donald Trump med vicepresidentkandidat Mike Pence, demokraterna nominerar Hillary Clinton med Tim Kaine som vicepresidentkandidat. Trots att de två presidentkandidaterna representerar väldigt olika ideologier  har de en sak gemensamt; historiskt låga siffror i opinionsmätningar om ärlighet och pålitlighet. Till exempel i CNN:s opinionsmätning som gjordes 22-24 juli anser endast 30 procent av de tillfrågade att Clinton är ärlig och pålitlig, medan 68 procent anser att hon inte är det. För Trumps del anser 43 procent av respondenterna i mätningen att han är pålitlig, och 55 procent säger att han inte är det.  Det bör dock noteras att det är främst lågutbildade vita män och äldre personer som ser Trump som pålitlig och ärlig, medan andra ser honom som mindre pålitlig och ärlig än Clinton. Clinton däremot har ungefär lika låga siffror i alla demografiska grupper i mätningen.

Resultatet av detta blir att det finns en hel del väljare som känner att de helst inte röstar på någondera av de stora partiernas kandidater. Detta har lett till att de mindre partiernas kandidater ökat sitt understöd till ovanligt höga nivåer. Många av dem som typiskt skulle rösta på republikanerna känner att de inte kan rösta på Trump, då hans kontroversiella och rasistiska uppträdande visat att han inte lämpar sig som president. Missnöjet med Trump har framför allt gynnat libertarianpartiets kandidat Gary Johnson, som i de opinionsmätningar där småpartiernas kandidater inkluderats i alternativen på senaste tiden visat ett stöd på omkring 5-10 procent, beroende på opinionsmätning. Enligt en kommentar av Johnson planerar bland annat republikanernas presidentkandidat 2012, Mitt Romney, att stöda honom. I den ovan nämnda CNN-undersökningen planerar 17 procent av de republikaner som röstade på någon annan än Trump i republikanernas primärval att stöda Johnson i presidentvalet.

I demokraternas primärval utmanade Bernie Sanders starkt Clinton. En del av dem som stödde Sanders i primärvalet ser Clinton som för konservativ och som en representant för storföretagen. Det senare motiveras med att hon tagit emot stora kampanjdonationer från flera storföretag, medan Sanders finansierade sin primärvalskampanj med donationer från enskilda medborgare och fackliga rörelser. Det är dessa Sandersanhängare som de grönas Jill Stein försöker locka till sig. Stein har nu ett understöd på 3-5 % i opinionsmätningarna. Dock visar opinionsmätningarna att endast cirka 6 procent av dem som röstade på Sanders i primärvalet planerar att ge sin röst till Stein i själva presidentvalet. Omkring 4 procent av dem som röstade på Sanders säger också att de tänker stöda Gary Johnson i presidentvalet.

Även om småpartiernas kandidater kanske inte har en chans att vinna själva presidentvalet gör deras förstärkta understöd valet oförutsägbart. Ett bra exempel är det ytterst jämna valet år 2000, där en av de avgörande faktorerna blev att en del mer vänstersinnade väljare valde att rösta på de grönas Ralph Nader istället för demokraternas Al Gore. Nader fick 2,7 procent av rösterna i valet. I Florida, en av de största s.k. ”swing states” där stödet för de två stora partierna är relativt lika och därmed spelar en avgörande roll i valresultatet, blev Naders understöd en av de faktorer som ledde till att republikanernas George W. Bush med ytterst liten marginal fick störst antal elektorer i delstaten. Detta avgjorde till slut valet till Bush fördel.

I valet 2016 blir frågan hur många av de missnöjda väljarna som till slut väljer att rösta på en av småpartiernas kandidater, hur många stannar hemma på valdagen och hur många som, kanske något motvilligt, beslutar sig för att rösta på en av de stora partiernas kandidater. Då Clinton och Trump ligger mycket nära varandra i opinionsmätningarna ser valet ut att bli mycket spännande och småpartiernas understöd kan komma att spela en avgörande roll i slutresultatet.

Länk till CNN:s opinionsmätning som citeras i kolumnen:http://i2.cdn.turner.com/cnn/2016/images/07/25/trump.clinton.poll.pdf

Daniel GrankvistDaniel Grankvist

Skribenten är aktiv inom Finlands Svenska Unga Socialdemokrater och studerar vid Svenska Handelshögskolan i Vasa