Demarinuorten ja SONKin kesäleirin viimeisenä päivänä sunnuntaina Vihtiin saapui vieraaksi turvallisuuspolitiikan ”somesotilas”, majuri James Mashiri Puolustusvoimista.

Mashiri teki leiriläisiin silminnähtävän vaikutuksen julistamalla, että on aika saada naiset mukaan turvallisuuspolitiikan ukkoutuneisiin keskustelupöytiin. Mashirin mielestä on päästävä eroon esimerkiksi käsityksestä, jonka mukaan asepalvelus antaisi yksilölle valmiudet turvallisuuspoliittiseen arviointiin, mikä sulkee siten suurimman osan naisista pois keskustelusta.

– Ei intti oikeastaan pätevöitä puhumaan turvallisuuspolitiikasta, sitä opetetaan muutamia tunteja peruskoulutuskaudella ja sen jälkeen, Mashiri huomauttaa Lipulle keskustelun jälkeen.

Toisaalta juuri asepalveluksen Mashiri kokee yhdeksi keinoksi ottaa naiset mukaan turvallisuuden rakenteisiin.

– Tietenkin se, että naiset pääsevät tätä kautta tähän rakenteeseen sisälle, niin se kyllä auttaa naisten osallistamisessa Suomalaisen yhteiskunnan rauhan, konfliktinhallinnan ja turvallisuuden rakenteisiin. Siinä olisi yksi pieni askel, Mashiri linjaa.

Demarinuoret esittää poliittisessa ohjelmassaan sukupuolineutraalin kansalaispalvelun luomista Suomeen. Palvelun voisi suorittaa aseellisena tai aseettomana palveluksena. Lippu kysyi, mitä mieltä Mashiri on Demarinuorten esityksestä. 

– Se asettaisi naiset samalle viivalle miesten kanssa, ja kun se lähtee nuoresta iästä, niin se koskee myös loppuelämää, eli naiset koettaisiin enemmän tervetulleiksi tällaiseen turvallisuuden niin sanottuun kovaan ytimeen, Mashiri vastaa.

Mashiri uskoo hybridisodan vievän meitä kohti sellaista maailmaa, jossa sodan ja rauhan raja hämärtyy ja sotilaallisen voiman käyttöä tuetaan erilaisilla diplomaattisilla, taloudellisilla ja informatiivisilla keinoilla. Tämän vuoksi esimerkiksi Venäjän ja lännen välisten jännitteiden purkamiseen ei riitä ratkaisuksi pelkkä sotilaallisen läsnäolon vähentäminen.

– Osallistukaa keskusteluun yhteiskunnan turvallisuudesta avoimesti ja aktiivisesti, koska se on se keskeinen tapa, jolla me rakennetaan turvallista Suomea, Mashiri vinkkaa terveisiksi Lipun lukijoille.

Lippu-lehden toimitus