SONK ja Demarinuoret ovat huolissaan, että suomalaiset yritykset eivät hyödynnä työntekijöiden koulutusoikeutta tarpeeksi. Työnantajilla on oikeus saada verohelpotuksia järjestämästään ammatillisesta koulutuksesta, joka on suunnitelmallista ja tarpeellista työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kuitenkin vuoden 2014 lakimuutosten jälkeen vain vajaalla kolmanneksella työpaikoista (32 %) on aloitettu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laatiminen. (SAK:n luottamushenkilöpaneeli 10/14)

– Koulutusoikeus on tärkeä tekijä työurien pidentämiseksi. Sen avulla voidaan vastata mahdollisiin työtehtävän uusiin vaatimuksiin ja toisaalta ennakoida uusia osaamistarpeita, sanoo Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Hanna Huumonen.

SONKin ja Demarinuorten mielestä tarvitaan entistä joustavampaa ja tasa-arvoisempaa työn ja koulutuksen liittoa siten, että mahdollisimman moni oppii työnsä ohessa työuran aikana. Pitkälle menevään työnjakoon ja korkeaan osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa taitojen ja tiedon soveltamisella on yhä suurempi merkitys.

– Myös työntekijöiden osaamisen tunnistaminen on Suomessa lapsen kengissä. Suomalaisyritysten kannattaisi tunnistaa oman henkilöstön osaaminen varsinkin nyt, kun uusia rekrytointeja ei juurikaan tehdä. Osaamisen tunnistaminen ja sen arvostaminen parantaa myös työssä viihtymistä. Kansainvälisesti tätä arviointityötä tehdään enemmän ja järjestelmällisemmin osaamisen kehittämiseksi, sanoo Demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen.

– Panostamalla työpaikalla yhteisöllisyyteen, luovuuteen innostamiseen ja osaamiseen syntyy innovaatioita, jotka ovat omiaan nostamaan tämän maan talouden kasvuun, linjaavat puheenjohtajat yhteen ääneen.

Lisätiedot:

Hanna Huumonen
Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:n puheenjohtaja
045 112 9299
puheenjohtaja@sonk.fi
 
Joona Räsänen
Demarinuorten puheenjohtaja
050 547 5590
joona.rasanen@demarinuoret.fi