SONK: Kansainvälinen urheiluyhteisö ei saa sulkea silmiään ihmisoikeusrikkomuksilta!

 

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry vaatii Kansanväliseltä olympiakomitealta (KOK), Fifalta sekä muilta urheiluliitoilta jatkossa tiukempia kriteereitä kansainvälisten arvokisojen järjestäjämaille. Hyvä usko yhteiskunnallisten olojen parantumiseen maassa kisojen myötä ei riitä. Kisoja ei saa myöntää maille, jotka ovat korruptoituneita tai joiden ihmisoikeustilanne on huono.

 

“Kansainvälistä huippu-urheilua  ilman politiikkaa ei ole olemassakaan. KOK haluaa pitää urheilun erillään politiikasta, mutta se on itsessään jo poliittinen linjaus. Epäkohdista vaikeneminen on pelkuruutta. Tiukentamalla kisojen isäntämaiden valintakriteerejä kansainväliset lajiliitot ja KOK voisivat osaltaan parantaa ihmisoikeustilannetta eri puolilla maailmaa. ” puheenjohtaja Anette Karlsson sanoo.

 

Ihmisoikeuksien puolustaminen ei ole urheilun historiassa tavatonta. Esimerkiksi Etelä-Afrikka on aikanaan suljettu vuosikausiksi ulos olympialaisista ja jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuista maan harjoittaman apartheid-politiikan vuoksi.

Lisäksi mm. KOK on allekirjoittanut Brightonin julistuksen tasa-arvoisen urheilun puolesta, ja näin luvannut taistella myös seksuaalisen syrjinnän lopettamiseksi. SONK vaatii, että KOK ryhtyy sanoista tekoihin. Myöntämällä talviolympialaiset Venäjälle KOK hyväksyi maassa tapahtuvan syrjinnän ja korruption.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on puolestaan viime aikaisella toiminnallaan  jopa huonontanut isäntämaan yhteiskunnan tilaa: Fifan vaatimusten seurauksena jalkapallon MM-ki­so­jen julkinen rahoitus on kasvanut Brasiliassa  ja maassa on syntynyt laajoja protesteja, kun julkisia varoja ei riitä enää peruspalveluihin. Muutaman viikon pituisten kisojen tuotot eivät riitä kattamaan massiivisia kulujaan.

 

“Maailman maat eivät ota olympiakisoja tai muita kansainvälisiä urheilutapahtumia järjestettäväkseen pelkästä rakkaudesta urheiluun, vaan myös niistä saatavan valtavan kansainvälisen huomion vuoksi. Huippu-urheilun kytkös kansainväliseen politiikkaan on siten ilmeinen. Ruokkimalla utopiaa urheilusta ilman politiikkaa kansainvälinen urheiluyhteisö osoittaa oman haluttomuutensa edistää tasa-arvoista urheilua ja ihmisoikeuksia.“ Karlsson jatkaa.

 

 

Lisätietoa:


Anette Karlsson, puheenjohtaja

puheenjohtaja@sonk.fi

045 112 9299

 
 
Социал-демократические студенты Финляндии (SONK): Международная спортивная общественность не должна закрывать глаза на нарушение прав человека!
 

Социал-демократические студенты (SONK ry) требуют от Международного олимпийского комитета (МОК), от ФИФА, а также от других спортивных организаций более строгих критериев отбора стран-организаторов проведения международных спортивных мероприятий. Одной веры в улучшение условий жизни в стране и в обществе благодаря играм не достаточно. Нельзя позволять проведение игр в странах, в которых процветает коррупция или нарушаются права человека.

«Международный профессиональный спорт не существует без политики. И как бы МОК не пытался отгородить спорт от политики, даже эта цель – та же политика. А сталкиваясь с недостатками лишь всё усугубляя, это трусость. Сделав более строгими условия отбора стран-организаторов игр, международные спортивные союзы и МОК могли бы в свою очередь улучшить обстановку с соблюдением прав человека в разных уголках земного шара.» говорит председатель Анетте Карлссон.

Защита прав человека в истории спорта явление не новое. К примеру ЮАР в своё время была исключена из олимпийского и международного футбольного движения из-за проводимой в стране политики апартеида.

Так же, к примеру, МОК подписал Брайтонскую декларацию о равноправном спорте, тем самым обязав себя бороться за прекращение сексуальной дискриминации. SONK требует, чтобы МОК перешёл от слов к действиям. Предоставив право проведения Зимних Олимпийских игр России МОК выразил своё одобрение с процветающими там дискриминацией и коррупцией.

Международная федерация футбола ФИФА своими действиями даже привела к ухудшению состояния общества страны организатора: По требованиям ФИФА средства, выделяемые государством на проведение чемпионата мира были увеличены в Бразилии, что привело к повсеместным протестам, поскольку в госбюджете закончились средства на предоставление первичных социальных услуг. Доходы от чемпионата, который длится всего пару недель, не покрывают всех расходов, статья которых огромна.

«Наивно верить, что страны мира берутся за проведение Олимпийских игр или других международных спортивных мероприятий только лишь из-за любви к спорту, таким образом достигается и внимание к себе мировой общественности. Это лишний раз доказывает связь профессионального спорта с международной политикой. Подкармливая утопию о спорте без политики международное спортивное сообщество проявляет своё нежелание продвигать равноправный спорт и соблюдение прав человека.» продолжает Карлссон.

Дополнительно:

Анетте Карлссон, председатель

puheenjohtaja@sonk.fi

045 112 9299