Pohjois-Suomen Demarinuoret tuomitsevat Teknologiateollisuuden pyrkimykset romuttaa suomalaista sopimusyhteiskuntaa. Suomi on ollut vuosikymmeniä edelläkävijä markkinatalouden ja vähimmäistoimeentulon yhdistämisessä sopimusyhteiskunnan avulla toimivaksi kokonaisuudeksi. Se on taannut vakaan yhteiskunnan, jossa työ on taannut tekijälleen riittävän elannon.

Metsäteollisuuden jalanjälkiä seuraavan Teknologiateollisuuden irtiotto yleissitovista työehtosopimuksista tulee johtamaan työehtojen ja palkkojen eriytymiseen. Kovimman iskun työnantajaleirin ideologisesta valinnasta kantavat erityisesti nuoret vastavalmistuneet, joiden tulee ensimmäistä työpaikkaa hakiessaan pystyä neuvottelemaan oman palkkansa, työaikansa, lomakorvauksensa ja monet muut asiat.

Pohjois-Suomen Demarinuoret pitävätkin tärkeänä, että yrityskohtaisen sopimisen lisääntyessä työlainsäädäntöä kehitetään suojelemaan työntekijöitä, sopimusoikeutta ja minimityöehtoja. Paikallisen sopimisen pitää olla työnantajan yksipuolisen sanelemisen sijaan oikeaa sopimista, jossa sekä työntekijät että työnantajat ovat yhdenvertaisessa neuvotteluasemassa.

Metsä- ja Teknologiateollisuuden linjaukset ovat täysin poikkeava siitä, mitä maailmalla nyt toivotaan. Esimerkiksi Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksensa Euroopan unionin minimipalkkadirektiivistä, jolla komissio sitoo EU-maat vähimmäispalkkojen riittävyyden kehittämiseen omien kansallisten toimien avulla. Komission mukaan työmarkkinaosapuolten neuvottelemat alakohtaiset työehdot ovat osoittautuneet tehokkaimmaksi keinoiksi vähimmäispalkkojen kehittämisessä. Tavoitteena on, että 70% työntekijöistä EU-maissa olisi tulevaisuudessa työehtosopimusten piirissä.

Sopimusyhteiskunta on tärkeä osa suomalaista hyvinvointivaltiota, eikä sen romuttaminen palvele kenenkään etua. Vahva ay-liike, ansiosidonnainen työttömyysturva, sekä sopimisen kulttuuri työmarkkinaosapuolten välillä ovat tarjonneet talouden häiriöiltä turvaa luoneen kokonaisuuden. Sopimusyhteiskunta näytti voimansa koronaepidemian alkuvaiheessa, jolloin työmarkkinaosapuolet sopivat mm. väliaikaisesti työehtojen joustoista irtisanomisten välttämiseksi. Ikävä kyllä vastaava yhteen hiileen puhaltaminen ei vaikuta kelpaavan enää työantajaleirille.

Ay-liikkeen sulkeminen työehtosopimusneuvottelujen ulkopuolelle ei paranna kenenkään mahdollisuuksia parempien työehtojen neuvottelemiseen, tuo ennustettavuutta työmarkkinoille, tai vahvista yksilönvapauksia. Metsä- ja Teknologiateollisuuden päätökset pikemminkin sulkevat heidät ulos päätöksenteosta, joille ay-liike on tarjonnut mahdollisuuden vaikuttaa. Ay-liikkeen mahdollisuuksia vaikuttaa tulisi ennemminkin vahvistaa, jos haluamme todella lisätä yksilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja kehittää paikallista sopimista.

Maija Mietala
Pohjois-Suomen Demarinuorten puheenjohtaja

Janne-Pekka Niemimäki
Pohjois-Suomen Demarinuorten järjestösihteeri