Demarinuoret on huolissaan vallitsevasta työmarkkinatilanteesta. Pidemmän aikavälin näkymät erityisesti matalapalkkaisten alojen ostovoiman ja reaaliansioiden kehityksestä ovat epäselvät. Inflaatio kiihtyy ja korkotasoja on ennustettu yhä nouseviksi. Euroalueella työvoimapula on pahentunut ja tuotantoa rajoittavat toimitusketjun vaikeudet sekä komponenttipula. Myös Ukrainan sodan vaikutukset heijastuvat suomalaisten ja eurooppalaisten yritysten tuottavuuteen.

Työvoimapulan pitkittyessä ja ongelmien pahentuessa myös tulevien työmarkkinakierrosten palkankorotuspaineet kasvavat. Haasteeseen on vastattava vastuullisesti ja yhdessä sopien. Epävarmassa maailmantilanteessa palkansaajien ostovoiman säilyttää parhaiten se, että valtio palaa osapuoleksi työmarkkinapöytiin.

“Työ yhteiskunnan elvyttämiseksi pandemian jäljiltä ei ole helppoa ja käynnissä oleva työmarkkinakierros on vaikea. Suomi on menestynyt aina parhaiten silloin, kun asiat on yhdessä sovittu. Tässä työssä tarvitaan myös työmarkkinajärjestöjen tukea. Työnantajapuolen olisi syytä tehdä strategiastaan uudelleenarvio ja kaikkien osapuolten löydettävä yhteinen halu palata tulopoliittisiin ratkaisuihin isänmaan edun nimissä,” liittokokous perustelee vaatimustaan.

”Vaikeassa tilanteessa työmarkkinaneuvotteluiden työkalupakkia tulee laajentaa kattamaan myös verotus- ja sosiaaliturvakysymyksiä. Tähän kyetään vain valtiovallan ollessa osapuolena, sitä eivät voi työmarkkinaosapuolet sopia keskenään. Tupo ei voi olla kirosana,” liittokokous linjaa.

Lisätiedot:

Pinja Perholehto
Demarinuorten puheenjohtaja
040 059 6521
pinja.perholehto@demarinuoret.fi