Stadin ja Uudenmaan Demarinuoret iloitsee hallituksen rakenneuudistuspaketissa ehdotetusta kotihoidontuen jakamisesta vanhempien kesken.

– Ihmettelemme julkisuudessa käytyä keskustelua siitä, etteikö uudistus olisi oikeasti tasa-arvoinen. Nykyjärjestelmässä perheillä on oikeus valita, kumpi vanhemmista jää vanhempainvapaalle, mutta silti 96 % kotihoidontuella kotiin jäävistä on naisia. Onko tämä muka tasa-arvoista?, Stadin Demarinuorten puheenjohtaja Lauri Väänänen ihmettelee.

Tavoitteena kotihoidontuen uudistuksessa on jakaa vanhempainvapaista aiheutuvia kustannuksia molempien vanhempien työnantajien kesken.
– Uudistus myös konkreettisesti madaltaa etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kynnystä palkata nuoria naisia, Uudenmaan Demarinuorten puheenjohtaja Juha Häkkinen toteaa.

– Uudistuksen vaikutuksia on katsottava pitkällä aikavälillä, sillä yksi sen pidempiaikaisista tavoitteista on palkkatuloerojen tasaantuminen miesten ja naisten välillä. Uudistus luokin painetta työmarkkinoille tämän tavoitteen saavuttamiseksi, Häkkinen jatkaa.

– Uudistuksessa on hyvää myös se, ettei se leikkaa yksinhuoltajien vanhempainvapaan kokonaisaikaa. Väänänen lisää.

Lisätietoja:
Juha Häkkinen
040 772 4636

Lauri Väänänen
040 701 2339